Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 3 имота – жилищни помещения, находящи се в гр. Белене, собственост на НЕК ЕАД