tenders

Търгове за управление и разпореждане със собствеността на НЕК ЕАД

ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на гайковерт за главно уплътнение на реактор BBEP-1000 , собственост на НЕК ЕАД, находящ се в град Белене.

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Препис извлечение Протокол търг 09.07.18г.

Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивен дом “Енерго“ Ботаническа градина ,находящ се в землище Виница, община Варна. Търгът ще бъде проведен на 11.06.2018г.

Тръжна документация за наем на ПД Ботаническа градина 1

Протокол от работата на комисията за търгa

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 9 бр. бунгала и други 48 бр. ДМА, находящи се на територията на Къмпинг „Юг”, община Царево, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Протокол за работата на комисията за провеждане на търга

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивен дом“Енерго“Ботаническа градина,находящ се в землище Виница,община Варна

Документация

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на три броя козлови кранове 32/8 тона, находящи се в град Белово, собственост на НЕК ЕАД

Документация

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на ДЕЦ Любимец – дълготрайни активи, задбалансови активи и материални запаси, находяща се в гр. Любимец, област Хасково

Покана за участие

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни