Открита процедура

Наименование: "Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Реф. №: 15ЧР-А19А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.01.2016 г.
Обявление15.01.2016 г.
Документация15.01.2016 г.
Протокол 115.02.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.02.2016 г.
Протокол 222.03.2016 г.
Протокол 322.03.2016 г.
Решение на СД 22.03.2016 г.
Договор20.04.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие26.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на природен газ, компресиран в „батерия“ от стоманени бутилки и превоз със специализиран транспорт за нуждите на ПОК „Енерго“ Пампорово“

Реф. №: 15ТП – Р19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0061

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.12.2015 г.
Договор18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на лампи, осветителни тела и пусково регулираща апаратура", реф.№ 15РП-У19А068 в шест обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка на лампи за осветление с нажежаема жичка"
Обособена позиция №2 – „Доставка на луминисцентни и компакт луминисцентни лампи"
Обособена позиция №3 – „Доставка халогенни и метал-халогенни лампи"
Обособена позиция №4 – „Доставка на енергоспестяващи и светодиодни лампи"
Обособена позиция №5 – „Доставка на натриеви и живачни лампи"
Обособена позиция №6 – „Доставка на осветителни тела и пусково регулираща апаратура

Реф. №: 15РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0062

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.12.2015 г.
Обявление17.12.2015 г.
Документация17.12.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.230.12.2015 г.
Решение04.01.2016 г.
Документация04.01.2016 г.
Решение за прекратяване13.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование:“Ремонт и рехабилитация на подемни съоръжения” в осем обособени позиции:

 

Обособена позиция №1:     ВЕЦ “Бояна” – рехабилитация на повдигателни съоръжения;

Обособена позиция №2:     ВЕЦ “Луковит” – рехабилитация на мостов кран към МЗ 5 т.;

Обособена позиция №3:     ВЕЦ “Мала Църква” – рехабилитация на мостови кранове 10 и 15 т.;

Обособена позиция №4:     ВЕЦ “Росица 1” – проект и монтаж на 5 т. електротелфер с греда на кран в МЗ;

Обособена позиция №5:     ВЕЦ “Симеоново” – рехабилитация на повдигателни  съоръжения;

Обособена позиция №6:     ВЕЦ “Троян І” – рехабилитация на мостов кран в МЗ;

Обособена позиция №7:     ВЕЦ “Тъжа” – ревизия и монтаж на ел. Телфер 3,2 т. за АК;

Обособена позиция №8:     Рехабилитация на количката и хаспела до АК на ВЕЦ “Бели Искър”

 

Реф. №: 15ИП-150А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0060

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.12.2015 г.
Обявление07.12.2015 г.
Документация07.12.2015 г.
Протокол 108.01.2016 г.
Отваряне на финансови предложения20.01.2016 г.
Протокол СД08.02.2016 г.
Протокол № 208.02.2016 г.
Протокол № 308.02.2016 г.
Решение за прекратяване № 12-03-2708.02.2016 г.
Решение за прекратяване № 12.03-2808.02.2016 г.
Връщане на банкова гаранция за участие19.02.2016 г.
Връщане на гаранция за участие29.02.2016 г.
Договор15.03.2016 г.
Информация25.03.2016 г.
Връщане на гаранция за участие18.04.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 630.08.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Избор на изпълнител за закупуване на горива за нуждите на НЕК ЕАД чрез използване на електронни карти"

Реф. №: 15ТП-719А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0059

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.12.2015 г.
Промяна решение15.12.2015 г.
Договор ВЕЦ16.02.2016 г.
Договор ЯиК16.02.2016 г.
Договор НЕК16.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане30.03.2016 г.
Справки за извършено плащане07.04.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л03-218.04.2016 г.
Справка за извършено плащане20.04.2016 г.
Справки за извършено плащане26.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Справка за извършено плащане18.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0318.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л02-218.05.2016 г.
Справки за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане03.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0316.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане30.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане04.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0319.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане07.09.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0309.09.2016 г.
Справки за извършено плащане30.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане04.10.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0119.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0219.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0319.10.2016 г.
Справки за извършено плащане28.10.2016 г.
Справки за извършено плащане01.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0318.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане01.12.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0315.12.2016 г.
Справки за извършено плащане23.12.2016 г.
Справки за извършено плащане03.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0116.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0216.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0316.01.2017 г.
Справки за извършено плащане02.02.2017 г.
Справки за извършено плащане03.02.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0115.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0315.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане01.03.2017 г.
Справки за извършено плащане02.03.2017 г.
Справка за извършено плащане09.03.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0317.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0217.03.2017 г.
Справка за извършено плащане30.03.2017 г.
Справки за извършено плащане31.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.04.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане03.05.2017 г.
Справки за извършено плащане04.05.2017 г.
Справка за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0318.05.2017 г.
Справка за извършено плащане30.05.2017 г.
Справки за извършено плащане02.06.2017 г.
Справки за извършено плащане05.06.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0320.06.2017 г.
Справки за извършено плащане29.06.2017 г.
Справки за извършено плащане05.07.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0321.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справка за извършено плащане29.08.2017 г.
Справки за извършено плащане05.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0320.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Справки за извършено плащане05.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0320.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане02.11.2017 г.
Справка за извършено плащане03.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0120.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0220.11.2017 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0320.11.2017 г.
Справка за извършено плащане28.11.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Справки за извършено плащане06.12.2017 г.
Справки за извършено плащане20.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0120.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0220.12.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0320.12.2017 г.
Справки за извършено плащане03.01.2018 г.
Справки за извършено плащане04.01.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 211.01.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 312.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0319.01.2018 г.
Справка за извършено плащане24.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0125.01.2018 г.
Информация за изпълнение на договор - ОП129.01.2018 г.

Открита процедура

Наименование: „Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. на обекти: ПАВЕЦ „Чаира" и ВЕЦ „Сестримо"

Реф. №: 15ИП-У19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0057

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2015 г.
Обявление19.11.2015 г.
Документация19.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.27.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.01.12.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП03.12.2015 г.
Протокол 106.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти19.01.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение СД26.02.2016 г.
Договор06.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор11.01.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на първични съоръжения за ЗРУ 10 и 20 kV" в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на триполюсни вакуумни прекъсвачи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на триполюсни ножови разединители.

Реф. №: 15ИП-050А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0058

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2015 г.
Обявление03.12.2015 г.
Документация03.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП15.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП18.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП21.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.02.2016 г.
Протокол 126.02.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД26.02.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 112.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 211.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.07.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Антисеизмично укрепване на силов трансформатор №1 на ВЕЦ „Момина клисура“

Реф. № 15ИП-М50А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.11.2015 г.
Обявление11.11.2015 г.
Документация11.11.2015 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на оферти02.12.2015 г.
Протокол № 118.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения28.01.2016 г.
Протокол № 226.02.2016 г.
Протокол № 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.02.2016 г.
Договор18.03.2016 г.
Информация за възтановени гаранции за участие21.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Изпълнение на договор23.12.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на телефонно оборудване"

Реф. №: 15ИП-450А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Протокол 110.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения10.12.2015 г.
Протокол 226.01.2016 г.
Протокол 326.01.2016 г.
Протокол на СД на НЕК – обявяване класиране26.01.2016 г.
15ИП-450А063 - тел. оборудване08.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Изпълнение на договор05.05.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на 10 (десет) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек."

Реф. №: 15ИП-А19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0051

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Разяснение24.11.2015 г.
Протокол 110.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения06.01.2016 г.
Протокол 218.01.2016 г.
Протокол 318.01.2016 г.
Решение на СД за избор на изпълнител18.01.2016 г.
Договор11.02.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие12.02.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Изпълнение на договор10.06.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специализирани автомобили, автобуси, специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции"

Реф. №: 15 РП-М50А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0053

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Решение за промяна20.11.2015 г.
Документация-19.11.2015 г.20.11.2015 г.
Протокол 107.04.2016 г.
Протокол 207.04.2016 г.
Решение на СД на НЕК за прекратяване на процедурата07.04.2016 г.
Решение за прекратяване на процедурата11.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие 25.04.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на резервни полюсни бобини за роторни намотки на генераторите в ПАВЕЦ „Белмекен”

Реф. №: 15ИП-150А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0055

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 06.11.2015 г.
Чертежи 06.11.2015 г.
Решение на СД 22.01.2016 г.
Протокол 22.01.2016 г.
Решение - прекратяване 22.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на строителни материали за ремонтни дейности по сгради, собственост на НЕК ЕАД в 4 (четири) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М19А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Протокол № 104.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.01.2016 г.
Протокол № 205.02.2016 г.
Протокол № 305.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнители05.02.2016 г.
Договор поз. 114.03.2016 г.
Договор поз. 214.03.2016 г.
Договор поз. 314.03.2016 г.
Договор поз. 414.03.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.03.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.06.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на съоръжение за подводен оглед с дистанционно управление"

Реф. №: 15ИП-А50А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2015 г.
Обявление16.10.2015 г.
Документация16.10.2015 г.
Разяснения02.11.2015 г.
Протокол 117.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения27.01.2016 г.
Протокол 207.10.2016 г.
Протокол 307.10.2016 г.
Протокол 407.10.2016 г.
Решение на СД07.10.2016 г.
Договор21.11.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие23.11.2016 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на съоръжения за ОРУ 110 KV и ЗРУ 20 KV към НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ в 4 обособени позиции“

Реф. №: 15ИП-М50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0049

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2015 г.
Обявление15.10.2015 г.
Документация15.10.2015 г.
Отговор на въпроси10.11.2015 г.
Протокол 103.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.02.2016 г.
Протокол 212.03.2016 г.
Протокол 312.03.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД12.03.2016 г.
Договор 07.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие07.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 122.11.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на материали за нуждите на НЕК ЕАД с 11 обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М50А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0046

Статус: Частично възложена / прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Отговор на въпроси06.10.2015 г.
Отговор на въпроси12.10.2015 г.
Отговор на въпроси13.10.2015 г.
Отговор на въпроси15.10.2015 г.
Отговор на въпроси16.10.2015 г.
Протокол №105.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.11.2015 г.
Протокол №202.12.2015 г.
Протокол №302.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител02.12.2015 г.
Договор поз. 126.01.2016 г.
Договор поз. 226.01.2016 г.
Договор поз. 326.01.2016 г.
Договор поз. 626.01.2016 г.
Договор поз. 726.01.2016 г.
Договор поз. 826.01.2016 г.
Договор поз. 1126.01.2016 г.
Договор поз. 1011.02.2016 г.
Договор поз. 911.02.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие11.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение15.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 616.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 816.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1116.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 129.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 329.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 729.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1029.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение - 2 бр.18.04.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 920.04.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 227.06.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "РЕМОНТ НА РЕМОНТНИТЕ  ЗАТВОРИ НА ОСНОВНИТЕ ИЗПУСКАТЕЛИ НА ЯЗОВИР „ИСКЪР“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ИСКЪР"

Реф. №: 15РП-560А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
01 ПЛАН НА ПРЕЛИВНИЦИТЕ В БЛОКОВЕ 10 И 1125.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ 325.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ25.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 125.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 225.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 325.09.2015 г.
04 УПЛЪТНЕНИЕ КЪМ ВОДНА СТРАНА РЗ ОИ25.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 125.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 225.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ25.09.2015 г.
Отговор на въпрос07.10.2015 г.
Разяснения29.10.2015 г.
Протокол 116.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти05.01.2016 г.
Протокол 222.01.2016 г.
Протокол 322.01.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.01.2016 г.
Договор14.03.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие18.03.2016 г.
Договор за подизпълнител 112.04.2016 г.
Договор за подизпълнител 212.04.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справка за извършено плащане27.09.2018 г.
Изпълнение на договор28.09.2018 г.
Обявление за изменение12.11.2021 г.
Допълнително споразумение12.11.2021 г.

Открита процедура

Наименование: „Ремонт на силови трансформатори за ПАВЕЦ „Белмекен", ВЕЦ „Алеко" и ВЕЦ „Девин" с обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Ремонт на силов трансформатор СТ5 83MVA в ПАВЕЦ „Белмекен".
Обособена позиция 2 - Ремонт на 2 броя силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко".
Обособена позиция 3 - Ревизия на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин".
Обособена позиция 4 - Подмяна на маслоохладителите на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин"

Реф. №: 15ИП-250А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0047

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Чертежи25.09.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП15.10.2015 г.
Протокол 125.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения25.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения01.12.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Решение прекратяване15.12.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за участие04.01.2016 г.
Договор Л0209.05.2016 г.
Договор Л0309.05.2016 г.
Възстановени гаранции за участие16.05.2016 г.
Решение на СД - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Решение - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.02.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.02.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 319.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 321.07.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали за язовирен район „Александър Стамболийски с 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-460А067

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0044

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.09.2015 г.
Обявление17.09.2015 г.
Документация17.09.2015 г.
Протокол за прекратяване05.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 1 и 205.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 305.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили и мотоциклети и гуми за специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 15ТП-413А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.09.2015 г.
Обявление17.09.2015 г.
Документация02.10.2015 г.
Решение промяна02.10.2015 г.
Протокол 102.11.2015 г.
Отваряне на ценови предложения11.11.2015 г.
Протокол 203.12.2015 г.
Протокол 303.12.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване03.12.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 203.12.2015 г.
Договор №15ТП-413А00120.01.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ18.04.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ18.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ16.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ04.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ17.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ17.03.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справки за извършено плащане12.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2018 г.
Справка за извършено плащане24.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ20.02.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни