Открита процедура

Наименование: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕТКА НА ЛЯВ ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „КЪРДЖАЛИ“

Реф. №: 16ИП-560А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление15.04.2016 г.
Решение15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП12.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-00.00.00.00.00-00-L 10112.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.00.00.00.00-00-R 10012.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.01.00.00.00-00-R 9812.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.00.00.00.00-00-L 9912.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.01.00.00.00-00-L 9712.05.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП16.05.2016 г.
Протокол 101.07.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 210.09.2016 г.
Протокол 310.09.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД10.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие30.09.2016 г.
Договор07.06.2017 г.
информация за освобождаване на гаранции за участие12.06.2017 г.
Допълнително споразумение17.10.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Изпълнение на договор12.01.2018 г.