Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали и консумативи, съгласно проект за II-ри етап на разширение на ОРУ 220/110 kV – ВЕЦ „Девин“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на табла в командна зала и предкилийни шкафове
Обособена позиция 2: Доставка на първично оборудване за килии в ЗРУ 20 kV, включващо прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори.
Обособена позиция 3: Доставка на ел. табла, материали и осветителни тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели

Реф. №: 16ИП-У50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0013

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Обявление07.04.2016 г.
Документация07.04.2016 г.
Приложения към ТС07.04.2016 г.
Протокол 102.06.2016 г.
Протокол 203.08.2016 г.
Решение на СД03.08.2016 г.
Решение - прекратяване03.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.