Договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на масла за ПАВЕЦ „Чайра“, ПАВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“, ВЕЦ „Момина клисура“, ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Кричим“

Реф. №: РП15-050А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Изпълнение на договор10.03.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „ Изработка и доставка на шкафове за диференциална защита на шини 110 кV, релейни защити на трансформатор 110/20 кV и доставка на релейни защити за изводи 20 кV - ВЕЦ „Девин“

Реф. №: 15ИП-050А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0043

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Разяснения по чл 29 ал.3 от ЗОП23.09.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти20.11.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Договор26.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор20.04.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на система за автоматизиран мониторинг за следене на премествания на язовирни стени - язовирен район ”Чаира”

Реф. №: 15ИП-160А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0041

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Отговор на въпроси09.10.2015 г.
Протокол № 121.10.2015 г.
Съобщение03.11.2015 г.
Протокол № 218.11.2015 г.
Протокол № 318.11.2015 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите та НЕК ЕАД18.11.2015 г.
Договор15.12.2015 г.
Информации за връщане на гаранции18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Изпълнение на договор07.10.2016 г.

Открита процедура

Наименование:„Доставка на резервни части за компресори в  ПАВЕЦ “Чаира”

Реф. №: 15РП-Р50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0038

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП04.09.2015 г.
Информация за отваряне на ценови оферти20.10.2015 г.
Протокол05.11.2015 г.
Протокол 105.11.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол 405.11.2015 г.
Договор12.12.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ21.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование:”Доставка на материали за язовирни райони „Благоевград“, „Искър“, „Петрохан“ и ремонтна база „София"”:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали;

Обособена позиция 2 – Доставка на електроматериали;

Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал;

Обособена позиция 4 – Доставка на ВиК материали;

Обособена позиция 5 – Доставка на дървен материал;

Обособена позиция 6 – Доставка на инертни материали;

Обособена позиция 7 – Доставка на бетон;

Обособена позиция 8 – Доставка на смеси възстановяващи  за бетон;

Обособена позиция 9 – Доставка на покривна отводнителна система;

Обособена позиция 10 – Доставка на материали за обзавеждане;

Обособена позиция 11 – Доставка на уплътнения;

Обособена позиция 12 – Доставка на алуминиева дограма

 

Реф. №: 15РП-У60А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0039

Статус: Частично възложена и частично прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Протокол 101.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.10.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 407.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 206.01.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 418.02.2016 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 229.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Открита процедура

Наименование:”Доставка на масла за маслено стопанство Предприятие ВЕЦ”:

 

Реф. №: 15РП-У50А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0040

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснение по чл.29,ал.2 от ЗОП14.09.2015 г.
Протокол 106.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти09.10.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Договор17.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции25.11.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование: Обновяване на софтуера и кирилизация на управляващата система и нови сензорни тъч панели на ВЕЦ „Девин" и ВЕЦ „Тешел" и доставка на сензорен панел за ХГ-5 на ВЕЦ „Пещера в 3 /три/ обособени позиции"

Реф. №: 15ИП-450А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0034

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Решение прекратяване14.10.2015 г.
Протокол 36 от 12.10.2015 - прекратяване14.10.2015 г.

Открита процедура

Наименование: "Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на Предприятие „ВЕЦ" в 13 /тринадесет/ обособени позиции"

Реф. №: 15ПП-450А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0036

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.09.2015 г.
Протокол 102.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 11, 12 и 1305.11.2015 г.
Договор ЛО115.01.2016 г.
Договор ЛО215.01.2016 г.
Договор ЛО315.01.2016 г.
Договор ЛО415.01.2016 г.
Договор ЛО515.01.2016 г.
Договор ЛО615.01.2016 г.
Договор ЛО715.01.2016 г.
Договор ЛО815.01.2016 г.
Договор ЛО915.01.2016 г.
Договор ЛО1015.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 411.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 118.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 1020.03.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справки за извършено плащане03.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 506.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 806.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.10.2018 г.
Изпълнение на договор - ОП 304.10.2018 г.

Открита процедура

Наименование: Изпълнение на проучвателни и проектни услуги за изграждане на геодезически мрежи за контрол на деформациите на производствени сгради и съоръжения, експлоатирани от Предприятие „Водноелектрически централи” на НЕК ЕАД, разделени в пет обособени позиции:

Обособена позиция 1:    ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”, ВЕЦ „Кричим”, ПАВЕЦ „Орфей”;
Обособена позиция 2:    ВЕЦ „Девин”, ВЕЦ „Тешел”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Устово”;
Обособена позиция 3:    ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Пещера”, ВЕЦ „Алеко”, ВЕЦ „Сестримо”
Обособена позиция 4:    ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Студен кладенец”, ВЕЦ „Кърджали”;
Обособена позиция 5:    ВЕЦ „Левски”, ВЕЦ „Тъжа”

Реф. №: 15ИП-550А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0035

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 123.10.2015 г.
Протокол 202.12.2015 г.
решение на СД НЕК02.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 1,2 и 302.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 4 и 502.12.2015 г.
Информация за възстановени гаранции18.12.2015 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Чаира“, „Въча“ и „Белмекен“ с обособени позиции

Реф. №: 15РП-Х60А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 109.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения09.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Решение т.105.11.2015 г.
Решение т.305.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 507.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 1007.12.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 518.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1005.05.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „І етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”;

ІІ етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация."

Реф. №: 15 ИП-212А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0033

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Приложение TC0205.08.2015 г.
Обявление05.08.2015 г.
Документация05.08.2015 г.
Приложение ТС 0105.08.2015 г.
Приложение 11а05.08.2015 г.
Приложение 11605.08.2015 г.
Приложение TC0305.08.2015 г.
Приложение TC0405.08.2015 г.
Приложение TC0505.08.2015 г.
Приложение TC0605.08.2015 г.
Приложение TC0705.08.2015 г.
Приложение TC0805.08.2015 г.
Приложение TC0905.08.2015 г.
Приложение TC1005.08.2015 г.
Приложение TC1105.08.2015 г.
Приложение TC1205.08.2015 г.
Приложение TC1305.08.2015 г.
Приложение TC1405.08.2015 г.
Приложение TC1505.08.2015 г.
Приложение TC1605.08.2015 г.
Приложение TC1705.08.2015 г.
Приложение TC1805.08.2015 г.
Приложение TC1905.08.2015 г.
Приложение TC2005.08.2015 г.
Приложение TC2105.08.2015 г.
Приложение TC2205.08.2015 г.
Приложение TC2305.08.2015 г.
Приложение TC2405.08.2015 г.
Приложение TC2505.08.2015 г.
Приложение TC2605.08.2015 г.
Приложение TC2705.08.2015 г.
Приложение TC2805.08.2015 г.
Приложение TC2905.08.2015 г.
Приложение TC3005.08.2015 г.
Приложение TC3105.08.2015 г.
Приложение TC3205.08.2015 г.
Приложение TC3305.08.2015 г.
Приложение TC3405.08.2015 г.
Приложение TC3505.08.2015 г.
Приложение TC3605.08.2015 г.
Приложение TC3705.08.2015 г.
Приложение TC3805.08.2015 г.
Приложение TC3905.08.2015 г.
Приложение TC4005.08.2015 г.
Решение05.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.10.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД класиране05.11.2015 г.
Договор23.02.2016 г.
Справка възстановени гаранции за участие26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.
Справка за извършено плащане12.11.2018 г.
Допълнително споразумение19.11.2018 г.
Обявление за изменение на договор19.11.2018 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали в района на хидротехнически комплекс „Арда“ с 9 (девет) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-460А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0032

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.07.2015 г.
Обявление30.07.2015 г.
Документация30.07.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП04.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 1 от оценка на офертите07.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения07.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 5 и поз. 713.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 613.10.2015 г.
Лот 1 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 2 - Филкаб АД23.11.2015 г.
Лот 3 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Лот 4 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 8 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 9 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 305.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 905.02.2016 г.
Справка плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 119.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 219.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 419.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 819.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера", язовирен район „Батак"

Реф. №: 15РП-У60А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.07.2015 г.
Обявление23.07.2015 г.
Документация23.07.2015 г.
Приложение 1 към ТИ23.07.2015 г.
Приложение 3 към ТИ23.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Протокол 101.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.09.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД13.10.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Договор 07.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Голям Беглик", „Батак", „Родопи" и ремонтна база „Батак" с обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 2 – Доставка на инертни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 4 – Доставка на желязо армировъчно за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 5 – Доставка на изделия от камък за язовирни райони „Батак" и „Родопи"
Обособена позиция 6 – Доставка на материали за обзавеждане за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 7 – Доставка на бетон и разтвори за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 8 – Доставка на добавки за бетон за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 9 – Доставка на хидроизолация за бетон за язовирен район „Голям Беглик;
Обособена позиция 10 – Доставка на дървен материал и изделия свързани с него за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 11 – Доставка на електро материали за язовирни райони „Голям Беглик" и „Родопи";
Обособена позиция 12 – Доставка на ВиК материали за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 13 – Доставка на керамични плочи на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 14 – Доставка на ламиниран паркет на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 15 – Доставка на газ пропан-бутан за язовирен район „Родопи";
Обособена позиция 16 – Доставка водосточна система дъждовни води за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 17 – Доставка на локална аспирационна система за заварачна маса за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 18 – Доставка на алуминиева и PVC дограма за язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи"

Реф. №: 15РП-260А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП14.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП17.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП20.08.2015 г.
Протокол 111.09.2015 г.
Съобщение отваряне ценови предложения15.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение СД класиране13.10.2015 г.
Решение прекратяване22.10.2015 г.
Договор ОП 118.11.2015 г.
Договор ОП 618.11.2015 г.
Договор ОП 718.11.2015 г.
Договор ОП 818.11.2015 г.
Договор ОП 1118.11.2015 г.
Договор ОП 1218.11.2015 г.
Договор ОП 1318.11.2015 г.
Договор ОП 1418.11.2015 г.
Информация възстановени гаранции за участие25.11.2015 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 619.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1119.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1219.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1319.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1419.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО108.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО808.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 716.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 716.01.2017 г.
Изпълнение на договор ОП 718.01.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии за НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи" с реф.№15ИП-У50А031 в 5 обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 220 VDC, 200 Ah за ВЕЦ „Бели Искър – 1 бр."
Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни батерии 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Левски" – 1бр. и 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Тъжа" – 1бр."
Обособена позиция №3 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 110 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Устово" – 1бр."
Обособена позиция №4 – „Доставка на комплект мобилна, необслужваема оловно – киселинна батерия 220 VDC, 100 Ah – 1 бр., токозарядно устройство 220 VDC, 40А– 1бр.;
Обособена позиция №5 – „Доставка на уред за измерване на остатъчния капацитет на акумулаторни батерии – 1 бр."

Реф. №: 15ИП-У50А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0027

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП10.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 104.09.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции25.11.2015 г.

Договаряне без обявление

Наименование:„Разширяване на функционалността на системата Smart Billing Enterprise" за автоматизиран импорт на постъпващи данни от крайните снабдители и електроразпределителните дружества (ЕРП) за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и изготвяне на съответните справки от обработка и анализ на информацията"

Реф. №: 15ИП-719А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0030

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Решение на СД НЕК ЕАД27.08.2015 г.
Доклад по чл.92а ал.527.08.2015 г.
Договор01.10.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор01.02.2016 г.

Процедура на договаряне

На основание Решение №27/16.07.2015г. на СД на НЕК ЕАД и във връзка с чл.105 ал.1 и ал.12 от Закона за обществени поръчки, НЕК ЕАД се ползва от Система за предварителен подбор от ЕСО ЕАД с предмет „Доставка на строителни материали“, с уникален номер в АОП – 01379-2012-0082

Профил на купувача – ЕСО ЕАД

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покани22.07.2015 г.
Приложения22.07.2015 г.
Решение26.08.2015 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали за отстраняване на щети по настъпили застрахователни събития"

реф. №15РП-460А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0025

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Отговор на въпрос30.07.2015 г.
Протокол 131.08.2015 г.
Съобщение отваряне на цени01.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 1 и 305.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 205.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.

Договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на 5 (пет) броя работни лопатки за турбината във ВЕЦ „Росица I“

 Реф. №: 15ИП-250А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0029

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпънител16.09.2015 г.
Протокол от преговори16.09.2015 г.
Доклад16.09.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Протокол от преговори06.10.2015 г.
Техническа спецификация06.10.2015 г.
Ценово и Техническо предложение06.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции15.10.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на мобилен апарат за анализ на разтворени газове в масло"

Реф. №: 15ИП–Р50А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026–2015–0024

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Протокол 108.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.09.2015 г.
Решение14.10.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Договор01.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ29.12.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни