Процедура

Наименование: Процедура на договаряне без обявление с предмет:
"Разширяване на функционалността на системата SMART BILLING ENTERPRISE", реф. № 14ИП-У19А043


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Покана 
Приложения 
Решение за прекратяване30.09.2014г.

Процедура

Открита процедура с РЕФ. № 14ЧР-119А028 за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Отговор на въпрос 
Отваряне ценови предложения23.09.2014 г.
Решение за класиране22.12.2014 г.
Протокол 122.12.2014 г.
Протокол 222.12.2014 г.
Протокол 322.12.2014 г.
ДОГОВОР 14ЧР-119А02830.01.2015 г.
Справка плащания05.03.2015 г.
Справка плащания20.03.2015 г.
Справка плащания21.04.2015 г.
Справка плащания19.05.2015 г.
Справка плащания22.06.2015 г.
Справка плащания16.07.2015 г.
Справка плащания31.08.2015 г.
Справка плащания23.09.2015 г.
Справка плащания22.10.2015 г.
Справка плащания18.11.2015 г.
Справка плащания16.12.2015 г.
Справка плащания26.01.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение22.03.2016 г.

Открита процедура

Открита процедура с, реф.№ 14ИП-К50А017 за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции (лота) с предмет: Доставка на съоръжения за ОРУ 110 kV към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи" гр. Пловдив в 2 /две/ обособени позиции, както следва:

ЛОТ 1: "Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 кV за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак" и ВЕЦ "Тополница"

ЛОТ 2: "Доставка на 2 броя разединители, с един заземителен нож, кил-линия 110 кV за ВЕЦ "Момина клисура"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Отговор на въпрос 
Писмо отваряне на ценови оферти 

Процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Ремонт на силови трансформатори по обособени позиции в два лота за ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Алеко"
ЛОТ1 - Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ "Белмекен"
ЛОТ2 - Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ "Алеко", Реф.№ 14РП-Х50А024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изработка и доставка на шкафове за диференциална защита на шини 110 кV, релейни защити на трансформатор 110/20 кV и доставка на релейни защити за изводи 20 кV - ВЕЦ "Девин".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "
Конструктивно обследване на административно-битовата сграда в гр. Белово и изготвяне на технически паспорт", Реф. № 13ИП-871А004


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Сключен договор 
Справка за извършено плащане 
Справка за извършено плащане 2 

Процедура

Система за предварителен подбор за изпълнители с наименование:
"Доставка на противопожарни средства за централно управление, клона и предприятията на НЕК ЕАД", реф.№ 14ТП-119А024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 

Процедура

Открита процедура реф. №14ИП-В50А021 по ЗОП с предмет:
"Доставка на "Мобилен анализатор за "off-line" анализ на разтворени в трансформаторно масло газове и газове от газово реле на трансформатор".

Публикувано на 06.08.2014г.: 15:00 часа на 08.08.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на "Мобилен анализатор за "of-line" анализ на разтворени в трансформаторно масло газове и газове от газово реле на трансформатор", реф. № 14ИП-В50А021.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Процедура

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ "Тешел" в 2 обособени позиции:
ЛОТ 1: "Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Девин";
ЛОТ 2: "Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Тешел";


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Процедура

Открита процедура с реф. №14АС-519А022 за възлагане на обществена поръчка в девет обособени позиции (лота) с предмет: Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД - Централно управление, почивните домове на НЕК ЕАД, П "Водноелектрически централи", СК "Белене" и на Предприятие "Язовири и каскади" - Централно управление, Ремонтна база София, Язовирен район "Искър", Язовирен район "Петрохан", Язовирен район "Чаира" и Язовирен район "Благоевград" в девет обособени позиции (лота):
ЛОТ № 1 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" - Боровец, ПД "Енерго" - Предел и ПД "Енерго" - Мала църква;
ЛОТ № 2 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПОК "Енерго" - Пампорово;
ЛОТ № 3 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" - Росенец и ПД "Енерго" - Приморско;
ЛОТ № 4 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на СК "Белене";
ЛОТ № 5 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" Витиня;
ЛОТ № 6 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на П "Водноелектрически централи";
ЛОТ № 7 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" 1, ПД "Енерго" 2 и ПД "Енерго" Ботаническа градина;
ЛОТ № 8 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД - Централно управление;
ЛОТ № 9 - Доставка на санитарни препарати и материали чрез периодични поръчки за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"- Централно управление, Ремонтна база София, Язовирен район "Искър", Язовирен район Петрохан, Язовирен район "Чаира" и Язовирен район


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Въпроси и отговори 
Въпроси и отговори 
Покана - отваряне на ценови предложения09.07.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО120.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО220.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО320.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО420.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО520.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО620.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО820.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО720.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО923.10.2014 г.
Справка за извършено плащане ЛО1 1-319.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО2 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО4 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО5 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО6 1-219.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО8 1-319.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО9 1-519.01.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за Обществена поръчка19.01.2015 г.
Справка за извършено плащане - ЛО1, ЛО2, ЛО816.02.2015 г.
Справки за извършено плащане11.03.2015 г.
Справки за извършено плащане23.03.2015 г.
Справки за извършено плащане09.04.2015 г.
Справки за извършено плащане16.04.2015 г.
Справки за извършено плащане21.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане19.05.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане23.06.2015 г.
Справки за извършено плащане - 9бр.25.06.2015 г.
Справки за извършено плащане - 6бр.06.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0110.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0210.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0310.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0710.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0810.07.2015 г.
Справки за извършено плащане16.07.2015 г.
Справки за извършено плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0113.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0313.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0513.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0713.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0813.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0116.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0316.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0416.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0716.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0816.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0916.09.2015 г.
Справка за извършено плащане23.09.2015 г.
Справка за извършено плащане06.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0213.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0313.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0413.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0713.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0813.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0913.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0129.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0229.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0329.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0429.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0529.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0729.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0829.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0929.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0119.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0219.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0319.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0719.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0819.11.2015 г.

Oткрита процедура

Oткрита процедура с предмет: "Доставка на предпазни и работни облекла и обувки чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", реф. № 14ТП-В19А012, в пет лота, както следва:
ЛОТ 1: Доставка на предпазно работно облекло
ЛОТ 2: Доставка на тениски
ЛОТ 3: Доставка на връхно предпазно работно облекло
ЛОТ 4: Доставка на работно облекло за заварчици
ЛОТ 5: Доставка на предпазни и работни обувки


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отваряне на фин. предложения 
Информация съгласно чл.73 от ЗОП - 23.10.201408.09.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л02 с приложения23.10.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л05 с приложения05.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0405.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0330.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0130.01.2015 г.
Справка за извършено плащане30.01.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане18.05.2015 г.
Справки за извършено плащане - 4бр.10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0106.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0310.07.2015 г.
Справка за извършено плащане10.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0106.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0213.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0513.08.2015 г.
Справки за извършено плащане13.08.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ - Л0316.09.2015 г.
Справки за извършено плащане22.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0228.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0428.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0501.02.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Справка за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0518.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0122.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0322.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0318.03.2016 г.

Открита процедура

Открита процедура, Реф. № 14ТП-419А023 по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД"

Публикувано на 04.07.2014г. - 11:00 часа на 04.07.2014 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет:
"Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД", Реф. №14ТП-419А023.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 

Открита процедура

Oткрита процедура с предмет:"Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ"Алеко", ПАВЕЦ"Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ"Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ"Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр. Пловдив, реф. №14РП-550А009"

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Алеко", ПАВЕЦ "Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ "Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр.Пловдив, реф. №14РП-550А009.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Технически изисквания 
Челен лист и съдържание 
Глава XII 
Глава XIII 
Глава XIV 
Глава XV 
Глава XVI-1 
Глава XVI-2 
Глава XVI-3 
Глава XVI-4 
Глава XVI-5 
Архив на документите (*.rar) 
Въпроси и отговори -14.04.2014 год. 
Въпроси и отговори -25.04.2014 год. 
Покана 

Открита процедура

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции (лота) с предмет:
Обособена позиция №1: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД извън периметъра на площадка АЕЦ "Белене" - сектор "Атоменергоремонт", ж.к. "Димум", административно-битов комплекс с прилежащи паркинг и гаражи, хотелски комплекс "Енергия" с прилежащи стол и ресторант "Димум", водоем в землището на село Деков, лагер "ГУСВ" и жилищен блок 323, кв. "Мара Денчева", гр.Плевен, реф. №13ТП-Х19А064-1
Обособена позиция №2: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Почивен дом "Енерго 1" - к.к. "Св.св.Константин и Елена", почивен дом "Енерго" - Приморско, почивен дом "Енерго" - Росенец и Почивен дом "Енерго" - Предел, реф. №13ТП-Х19А064-2,


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Решение за прекратяване на процедура 

Открита процедура

Oткрита процедура с предмет:"Проучване на активната тектоника в района на язовирна стена "Искър", реф.№ 13ИП-Х60А019

На 16.04.2014г. от 14.00 часа в управление "Обществени поръчки" на НЕК ЕАД, гр.София, ул."Веслец" № 5, ет.6 - отваряне на ценови оферти по открита процедура с предмет: "Проучване на активната тектоника в райора на язовирна стена "Искър", с реф. № 13ИП-Х60А019.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Открита процедура

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А0171

В 14 часа на 28.03.2014г. в НЕК ЕАД - ет. VІ ще се отварят ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица/ - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Сключен договор16.02.2015г.
Справка за извършено плащане14.11.2014г.

Открита процедура

Открита процедура, реф. №13ИП-450А031 по ЗОП с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница";
Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски

10:00 часа на 21.03.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница"; Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски", Реф. №13ИП-450А031.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Открита процедура

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ НА НЕК ЕАД В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА ):
Обособена позиция №1: Въоръжена охрана от един пост на язовирна стена „Белмекен“
Обособена позиция №2: Въоръжена охрана от един пост и един автопатрул на обектите от каскада „Баташки водносилов път“
Обособена позиция №3: Въоръжена охрана от три поста в язовирен район „Родопи на каскада „Доспат – Въча“
Обособена позиция № 4: Въоръжена охрана от три поста на обекти от язовирен район „Овчарица“ и язовирен район „Розов кладенец“, реф.№13ТП-260А020.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Уведомление за отваряне на ценови предложения  
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни