Открита процедура

Наименование: „Рехабилитация на ХГ-2 във ВЕЦ „Девин”

Реф. №: 15ИП-750А077

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0008

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.03.2016 г.
Обявление18.03.2016 г.
Документация18.03.2016 г.
Протокол 119.05.2016 г.
Протокол 211.07.2016 г.
Решение - прекратяване11.07.2016 г.
Решение на СД11.07.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.