Открита процедура

Наименование: „Ремонт на мост - канали на слабонапорна деривация "Клисура", язовирен район „Петрохан".

Реф. №: 14РП-Р60А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0038

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Технически изисквания07.11.2014 г.
Приложение към техническите изисквания07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Разяснение20.11.2014 г.
Протокол № 113.01.2015 г.
Протокол № 212.02.2015 г.
Решение за прекратяване12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства, използвани от НЕК ЕАД", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на стартерни акумулаторни батерии, включваща доставката на 535 /петстотин тридесет и пет/ броя акумулаторни батерии, предназначени за леки и товарни автомобили;
Обособена позиция 2: Доставка на акумулаторни батерии, включваща доставката на 66 /шейсет и шест/ броя акумулаторни батерии, предназначени за специализирана техника – мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 14ТП-Р19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническо задание07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническа оферта07.11.2014 г.
Приложение 207.11.2014 г.
Ценови таблици07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Протокол 106.01.2015 г.
Протокол 216.01.2015 г.
Съобщение16.01.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 112.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 212.02.2015 г.
Протокол № 3 на комисията12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Договаряне без обявление

Наименование:
ЛОТ1: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ „Тополница”
ЛОТ2: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ3 във ВЕЦ „Левски"

Реф. №: 14ИП-Н50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0025

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО105.11.2014 г.
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО205.11.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО117.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО217.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО2-223.01.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО110.02.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО116.02.2015 г.
Справка плащане30.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справки за извършено плащане06.08.2015 г.

Договаряне без обявление (2)

Наименование: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ3 във ВЕЦ „Левски"

Реф. №: 14ИП-Н50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0025

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО205.11.2014 г.

Открита процедура

Наименование: "Застраховане на пътни превозни средства, собственост на НEK ЕАД, в 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Застраховка „Гражданска отговорност"
Обособена позиция №2 - Застраховка „Автокаско"
Обособена позиция №3 - Застраховка „Злополука на местата в автомобила"

Реф. №: 14ФС-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.10.2014 г.
Обявление24.10.2014 г.
Документация24.10.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП14.11.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП (Обособена позиция №1)28.11.2014 г.
Протокол № 116.12.2014 г.
Протокол № 209.01.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.01.2015 г.
Протокол № 326.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК26.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за изпълнител по позиция 330.03.2015 г.
Подписан договор Лев Инс-поз.116.04.2015 г.
Подписан договор Евроинс-поз.220.04.2015 г.
Информация за връщане на гаранции за участие30.04.2015 г.
Справка за извършено плащане04.05.2015 г.
Подписан договор ЗАД "Виктория"15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Справка за извършено плащане08.09.2015 г.
Справка за извършено плащане06.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0126.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0226.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0326.04.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.05.2016 г.

Отваряне на ценови предложения Реф.№ 14РП-Х50А024

Отваряне на ценови предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на силови трансформатори по обособени позиции в два лота за ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Алеко“:

ЛОТ1 – Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ „Белмекен“;

ЛОТ 2 – Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко“

Реф.№ 14РП-Х50А024.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Отваряне на ценови предложения 

Открита процедура

Открита процедура с РЕФ.№ 14ТП-K19А052 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на работниците и служителите на НЕК ЕАД Застраховка "Трудова злополука" - за работниците и служителите, ангажирани в основната и спомагателните дейности на НЕК ЕАД съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука", ДВ бр. 15/2006 г. с посл. изм. ДВ бр. 5/2010 г.“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Отговор на постъпили въпроси03.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси10.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси04.11.2014г.
Отговор на постъпили върпоси13.11.2014г.
Протокол 109.12.2014г.
Протокол 209.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения09.12.2014г.
Протокол 319.12.2014г.
Решение за класиране19.12.2014г.
Сключен договор24.02.2015г.
Справка за извършено плащане09.03.2015г.
Справка за извършено плащане27.03.2015г.
Справка за извършено плащане30.04.2015г.
Справка за извършено плащане10.06.2015г.
Справка за извършено плащане06.07.2015г.
Справка за извършено плащане06.08.2015г.
Справка за извършено плащане31.08.2015г.
Справка за извършено плащане06.10.2015г.
Справка за извършено плащане05.11.2015г.
Справка за извършено плащане17.12.2015г.
Изпълнение на договор17.02.2016г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.

Открита процедура

Решение и обявление към документация за участие в открита процедура с предмет: „Преустройство на асансьорна уредба в язовирна стена „Искър“, язовирен район „Искър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Решение за прекратяване19.12.2014г.

Открита процедура

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на агрегати за обработка и филтрация на минерални масла в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на агрегат за вакуумна обработка и филтрация на минерални масла;

Обособена позиция 2: Доставка на шест броя мобилен филтриращ и препомпващ агрегат за ВЕЦ „Мала църква”, ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Цанков камък”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Видима” и ВЕЦ „Луковит”.

Реф. №: 14ИП-850А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0033

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Протокол 112.12.2014г.
Протокол 212.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения12.12.2014г.
Протокол 326.01.2015г.
Протокол на СД26.01.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО116.03.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО216.03.2015г.

Открита процедура

Открита процедура с предмет: ”Доставка на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили и мотоциклети и гуми за високопроходими, специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД”, Реф. №14ТП-413А003.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление 
Решение 
Документация 

Процедура

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на водолазни огледи по сключено рамково споразумение ” №13РП-419А001-Л02/10.01.2014 г.” в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Искър”;

Обособена позиция №2 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Кокаляне” и водовземане на ВЕЦ “Кокаляне”;

Обособена позиция №3 - Водолазен оглед на Съоръжения по Главна Напорна Деривация за ВЕЦ “Пасарел”; реф. №14ИП-460А047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Покана 
Приложения 
Договор с приложения14.11.2014г.
Договор с приложения24.11.2014г.
Финансова оферта24.11.2014г.
Гаранция24.11.2014г.
Договор №14ИП-460А047-ЛОТ 115.12.2014г.
Информация за връщане на банкова гаранция18.05.2015г.
Справка за извършено плащане19.05.2015г.
Изпълнение на договор Л0202.12.2015г.
Изпълнение на договор Л0302.12.2015г.
Справка за извършено плащане18.01.2016г.
Връщане на гаранции за изпълнение16.02.2016г.

Открита процедура

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

"Доставка на филтриращи агрегати в 2 лота:

Лот1: Доставка на 14 броя стационарни филтриращи агрегати за лагерите на агрегатите на ПАВЕЦ „Белмекен”;

Лот2: Доставка на 1 брой мобилен филтриращ агрегат за ПАВЕЦ „Чаира”.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление 
Решение 
Документация 
Протокол № 116.12.2014г.
Протокол № 218.12.2014г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.12.2014г.
Решение23.01.2015г.
Протокол № 326.02.2015г.
Сключен договор ЛО104.03.2015г.
Сключен договор ЛО205.03.2015г.
Справка плащане03.06.2015г.

Процедура с реф. № 14ТП-В19А012

Отваряне на финансови оферти по процедура с предмет:
"Доставка на предпазни и работни облекла и обувки чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД",
реф. № 14ТП-В19А012, в пет лота, както следва:

ЛОТ 1: Доставка на предпазно работно облекло

ЛОТ 2: Доставка на тениски

ЛОТ 3: Доставка на връхно предпазно работно облекло

ЛОТ 4: Доставка на работно облекло за заварчици

ЛОТ 5: Доставка на предпазни и работни обувки


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Отваряне на фин. предложения 

Открита процедура

Наименование:14:00 часа на 08.09.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: Доставка на съоръжения за ОРУ 110 kV към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи" гр. Пловдив в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
ЛОТ 1: "Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 кV за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак" и ВЕЦ "Тополница"
ЛОТ 2: "Доставка на 2 броя разединители, с един заземителен нож, кил-линия 110 кV за ВЕЦ "Момина клисура", Реф. № 14ИП-K50А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Писмо отваряне на ценови оферти 

Процедура на договаряне с обявление

Наименование: "Доставка на тонер касети, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини",

Реф. №: 14ТП-019А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация13.08.2014 г.
Отговор на въпроси25.08.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Решение16.10.2014 г.
Доклад19.12.2014 г.
Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД19.12.2014 г.
Информация за възстановяване на гаранция по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП09.01.2015 г.
Договор26.01.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП27.01.2015 г.
Справка за извършено плащане29.01.2015 г.
Справка за извършено плащане09.03.2015 г.
Справка за извършено плащане23.03.2015 г.
Справка за извършено плащане23.03.2015 г.
Справка плащане 110058573_11005864231.03.2015 г.
Справка плащане 11005862131.03.2015 г.
Справка плащане 11005873931.03.2015 г.
Справка плащане 11005886831.03.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане15.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане10.06.2015 г.
Справка плащане10.06.2015 г.
Справка плащане16.06.2015 г.
Справка плащане16.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ13.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справки за извършено плащане11.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ16.09.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ12.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ18.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ18.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ18.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ18.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ16.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ04.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Изпълнение на договор24.02.2017 г.

Процедура на договаряне с обявление (2)

Наименование: "Доставка на тонер касети, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини",

Реф. №: 14ТП-019А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0026

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация13.08.2014 г.
Отговор на въпроси25.08.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.

Процедура на договаряне с обявление (3)

Наименование: "Доставка на тонер касети, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини",

Реф. №: 14ТП-019А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0026

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация13.08.2014 г.
Отговор на въпроси25.08.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Решение16.10.2014 г.

Процедура

Наименование:15:00 часа на 08.08.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на "Мобилен анализатор за "of-line" анализ на разтворени в трансформаторно масло газове и газове от газово реле на трансформатор", реф. № 14ИП-В50А021.


Процедура

Наименование: Отваряне на ценови предложения по открита процедура с реф. №14АС-519А022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана - отваряне на ценови предложения 

Процедура

11:00 часа на 04.07.2014 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет:
"Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД", Реф. №14ТП-419А023.


Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни