Открита процедура

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции“

Реф. №: 16ИП-М50А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.04.2016 г.
Обявление06.04.2016 г.
Документация06.04.2016 г.
Отговор на въпрос11.04.2016 г.
Отговор на въпрос25.04.2016 г.
Протокол 117.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.06.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Протокол 207.07.2016 г.
Протокол 307.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 224.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 114.10.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 119.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 121.10.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 330.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 218.01.2017 г.