Открита процедура

Наименование:”Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1:  „Доставка на 6 (шест) броя леки автомобили, тип "SUV" или еквивалент“

Обособена позиция № 2: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с висока проходимост“

Обособена позиция № 3: „Доставка на 3 (три) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек“

Реф. №: 16ИП-419А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.03.2016 г.
Обявление01.03.2016 г.
Документация01.03.2016 г.
Решение_промяна15.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП17.03.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.04.2016 г.
Протокол 115.04.2016 г.
Протокол 215.04.2016 г.
Протокол 315.04.2016 г.
Решение СД – класиране15.04.2016 г.
Договор Л0126.04.2016 г.
Договор Л0226.04.2016 г.
Договор Л0326.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 110.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 210.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 312.09.2016 г.