Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции", при следните условия:

І. Предмет на обществената поръчка: „Охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции", , както следва:

Обособена позиция № 1: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Хидроенергиен комплекс „Белмекен-Сестримо-Чаира"
Обособена позиция № 2: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Каскада „Баташки водносилов път"
Обособена позиция № 3: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Каскада „Доспат - Въча"
Обособена позиция № 4: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Каскада „Арда" и Централно управление на „Водноелектрически централи"
Обособена позиция № 5: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – язовирни райони „Розов кладенец", „Овчарица" и „Копринка"
Обособена позиция № 6: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Язовирни райони „Искър", „Александър Стамболийски",
ВЕЦ „Мала църква", ПД "Енерго" с.Мала Църква И П "ВЕЦ" – район „София" И ВЕЦ „Симеоново", Ремонтна база на предприятие „Язовори и каскади" – София,ПД "Енерго"- Предел, ПД "Енерго"- Приморско, ПД "Енерго"- Росенец и ПД "Енерго 1"- СВ.СВ. Константин и Елена
Обособена позиция № 7: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД – Извън периметъра на площадка АЕЦ „Белене" и язовирен район „Петрохан"

Реф. №: 15ИП-219А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител16.02.2015 г.
Решение на СД на БЕХ16.02.2015 г.
Доклад по чл. 92а, ал.516.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л01-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л02-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л05-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л06-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л07-с-приложения23.02.2015 г.
15ИП-219А011-Л03 с приложения19.03.2015 г.
15ИП-219А011-Л04 с приложения19.03.2015 г.
Справка плащане31.03.2015 г.
Справка плащане31.03.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане04.05.2015 г.
Справка плащане14.05.2015 г.
Справка плащане01.06.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане02.07.2015 г.
Справка плащане03.08.2015 г.
Справка плащане31.08.2015 г.
Справка плащане03.09.2015 г.
Справка плащане02.10.2015 г.
Споразумение 15ИП-219А011-Л0320.10.2015 г.
Справка плащане04.11.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори30.11.2015 г.
Справка плащане07.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори16.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори28.01.2016 г.

Процедура на договаряне с обявление

Наименование: „ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД В 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Реф. №: 15ТП-219А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение за откриване на процедурата03.02.2015 г.
Обявление03.02.2015 г.
Документация03.02.2015 г.
Съобщение до медиите03.02.2015 г.
Разяснение12.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП16.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП17.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП19.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП23.02.2015 г.
Отговор23.02.2015 г.
Отговор 123.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП04.03.2015 г.
Протокол 101.04.2015 г.
Протокол 224.04.2015 г.
Решение на СД за обявяване на кандидатите, които ще бъдат поканени в договарянето24.04.2015 г.
Справка за извършено плащане08.05.2015 г.
Покани и приложения28.08.2015 г.
Доклад от комисията28.08.2015 г.
Протокол 228.08.2015 г.
Протокол 328.08.2015 г.
Протокол 3A28.08.2015 г.
Протокол 528.08.2015 г.
Протоколи преговори28.08.2015 г.
До всички участници28.08.2015 г.
Решение СД БЕХ класиране28.08.2015 г.
Решение СД класиране17.09.2015 г.
Договор ОП223.09.2015 г.
Договор ОП323.09.2015 г.
Договор ОП430.09.2015 г.
Договор ОП605.10.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие07.10.2015 г.
Договор ОП107.10.2015 г.
Договор ОП507.10.2015 г.
Договор ОП713.10.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие07.12.2015 г.
Справка за извършено плащане07.12.2015 г.
Допълнително споразумение07.12.2015 г.
Допълнително споразумение05.01.2016 г.
Справка за извършено плащане01.02.2016 г.
Справка за извършено плащане29.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 129.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 229.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 329.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 429.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 529.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 629.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 709.03.2016 г.
Справка за извършено плащане04.04.2016 г.
Справка извършено плащане10.05.2016 г.
Справка за извършено плащане07.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане05.10.2016 г.
Справки за извършено плащане02.11.2016 г.
Справки за извършено плащане08.12.2016 г.
Справки за извършено плащане05.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 128.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 228.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 328.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 428.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 528.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 628.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 728.02.2017 г.
Справки за извършено плащане06.03.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 623.03.2017 г.
Справки за извършено плащане04.04.2017 г.
Справки за извършено плащане03.05.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 4 - ОП 622.05.2017 г.
Справки за извършено плащане06.06.2017 г.
Справки за извършено плащане10.07.2017 г.
Справки за извършено плащане04.08.2017 г.
Справки за извършено плащане07.09.2017 г.
Справки за извършено плащане06.10.2017 г.
Справки за извършено плащане06.11.2017 г.
Справки за извършено плащане06.12.2017 г.
Справки за извършено плащане03.01.2018 г.
Справка за извършено плащане08.01.2018 г.
Справки за извършено плащане06.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 120.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 220.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 320.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 420.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 520.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 5 - ОП 620.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 720.02.2018 г.
Справки за извършено плащане09.03.2018 г.
Справки за извършено плащане14.03.2018 г.
Справки за извършено плащане05.04.2018 г.
Справки за извършено плащане03.05.2018 г.
Справки за извършено плащане07.06.2018 г.
Справки за извършено плащане03.07.2018 г.
Справки за извършено плащане03.08.2018 г.
Справки за извършено плащане04.09.2018 г.
Справки за извършено плащане02.10.2018 г.
Справки за извършено плащане05.11.2018 г.
Справки за извършено плащане03.12.2018 г.
Справки за извършено плащане08.01.2019 г.
Справки за извършено плащане04.02.2019 г.
Справки за извършено плащане07.03.2019 г.
Справки за извършено плащане03.04.2019 г.
Справки за извършено плащане03.05.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 710.05.2019 г.
Споразумение 6 - ОП 614.05.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 114.05.2019 г.
Справки за извършено плащане04.06.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 324.06.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 424.06.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 525.06.2019 г.
Споразумение 4 - ОП 225.06.2019 г.
Справки за извършено плащане03.07.2019 г.
Справки за извършено плащане08.08.2019 г.
Справки за извършено плащане05.09.2019 г.
Справки за извършено плащане05.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 220.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 320.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 520.11.2019 г.
Справки за извършено плащане10.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 716.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 120.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 423.12.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 623.12.2019 г.

Процедура по договаряне без обявление на основание чл.103, ал.2, т.9

Наименование: "Доставка на горива на базата на въглища за отоплителен сезон 2014/2015 г. за НЕК ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 14ИД-У60А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 0026-2014-0029

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение за прекратяване30.01.2015 г.

Процедура

Наименование:"Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на П „ВЕЦ" в 10 /десет/ обособени позиции"

Реф. №: 14ПП-450А099

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0004

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление24.01.2015 г.
Документация24.01.2015 г.
Решение24.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП27.02.2015 г.
Протокол 103.04.2015 г.
Протокол 215.04.2015 г.
Съобщение15.04.2015 г.
Протокол 324.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1024.04.2015 г.
Решение за прекратяване позиция 524.04.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.06.2015 г.

Процедура

Наименование:„Избор на изпълнител за закупуване на горива чрез използване на електронни карти за ЦУ на НЕК и неговите поделения"

Реф. №: 14ИД-419А078

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.01.2015 г.
Договор ЛО303.04.2015 г.
Договор ЛО403.04.2015 г.
Договор ЛО103.04.2015 г.
Договор ЛО203.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане22.05.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане02.06.2015 г.
Справка за извършено плащане08.06.2015 г.
Справка за извършено плащане12.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане18.06.2015 г.
Справка за извършено плащане22.06.2015 г.
Справка за извършено плащане24.06.2015 г.
Справка за извършено плащане24.06.2015 г.
Справка за извършено плащане25.06.2015 г.
Справка за извършено плащане25.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Справка за извършено плащане - 7бр06.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0410.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0310.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.07.2015 г.
Справка за извършено плащане20.07.2015 г.
Справка за извършено плащане23.07.2015 г.
Справка за извършено плащане23.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Справки за извършено плащане06.08.2015 г.
Справки за извършено плащане10.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0413.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0313.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане11.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0416.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0316.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0216.09.2015 г.
Справки за извършено плащане23.09.2015 г.
Справки за извършено плащане06.10.2015 г.
Справки за извършено плащане06.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0413.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0313.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0213.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0419.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0219.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0319.11.2015 г.
Справка за извършено плащане04.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0417.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0317.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0319.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0419.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане02.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане02.03.2016 г.
Справки за извършено плащане02.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Изпълнение на договор Л0417.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0418.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0318.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане07.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0418.04.2016 г.

Открита процедура

Наименование:„Доставка на затворни съоръжения в ПАВЕЦ "Орфей" и ВЕЦ "Батак" в три лота:
ЛОТ 1: "Доставка на плунжерен вентил за байпаса на сферичен шибър на ХГ-4 във ВЕЦ "Батак";
ЛОТ 2: "Доставка на спирателна арматура за байпасите на сферичните шибъри на хидрогрупите във ВЕЦ "Батак";
ЛОТ 3: "Доставка на два броя плунжерни вентили за байпасите на дросел клапите на ХГ-2 и 4 в ПАВЕЦ "Орфей"

Реф. №: 14ИП – Х50А090

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0002

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление20.01.2015 г.
Документация20.01.2015 г.
Решение20.01.2015 г.
Протокол 111.03.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения13.03.2015 г.
Протокол 217.03.2015 г.
Протокол 330.03.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител30.03.2015 г.
Договор ЛО105.05.2015 г.
Договор ЛО205.05.2015 г.
Договор ЛО305.05.2015 г.
Справка за извършени плащания07.05.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Изпълнение на договор Л0108.12.2015 г.
Изпълнение на договор Л0208.12.2015 г.
Изпълнение на договор Л0308.12.2015 г.

Открита процедура

Наименование: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ПРЕДМЕТ:
Обособена позиция 1: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за язовирни райони и ремонтни бази
Обособена позиция 2: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на сектор „Почивно дело"

Реф. №: 14ПП-519А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0001

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление16.01.2015 г.
Документация16.01.2015 г.
Решение16.01.2015 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване16.01.2015 г.
Решение за промяна29.01.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП02.02.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.02.2015 г.
Решение за прекратяване06.03.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие в открита процедура по ЗОП03.04.2015 г.
Информация за освобождаване на гаранция за участие15.06.2015 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Изготвяне на проект за експлоатация и поддържане на язовирна стена „Цанков камък"

Реф. №: 14ИП – Р60В073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.12.2014 г.
Решение23.12.2014 г.
Приложения23.12.2014 г.
Доклад27.04.2015 г.
Протокол27.04.2015 г.
14ИП-Р60В07301.06.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ14.08.2015 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор03.05.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Батак, ВЕЦ Пещера", ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ Кричим", ПАВЕЦ „Орфей", ПАВЕЦ"Белмекен", ВЕЦ „Сестримо" ВЕЦ „Момина клисура", ВЕЦ „Студен кладенец", ВЕЦ"Кърджали" и ВЕЦ „Ивайловград",

Реф. №: 14ИП-250А088

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0041

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.12.2014 г.
Обявление22.12.2014 г.
Документация22.12.2014 г.
Съобщение до медиите22.12.2014 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения02.02.2015 г.
Протокол 109.02.2015 г.
Протокол 209.02.2015 г.
Протокол 323.02.2015 г.
Решение прекратяване23.02.2015 г.
Решение СД прекратяване23.02.2015 г.
Гаранция21.03.2015 г.

Процедура реф. № 14РП-250А076

Наименование: „Водолазно почистване на водовземна решетка на ВЕЦ „Студен кладенец“

Реф. №: 14РП-250А076

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0035


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.10.2014 г.
Доклад19.12.2014 г.
Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД19.12.2014 г.
Гаранция14.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.08.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор26.08.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за изпълнение на договор26.08.2015 г.

Договаряне без обявление

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 5 (пет) лота:

ЛОТ 1 – 'Подводен оглед на язовирна стена „Александър Стамболийски"
ЛОТ 2 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Ивайловград"
ЛОТ 3 – „Подводен оглед на съоръжения – язовир „Студен кладенец"
ЛОТ 4 – „Подводен оглед на основен изпускател на язовирна стена „Копринка"
ЛОТ 5 – „Подводен оглед на допълнителен тунелен изпускател (ДТИ) на язовирна стена „Кърджали "

Реф. №: 14ИП-В60А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0036


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад 

Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД 

Гаранции 

14.10.2014 г.

19.12.2014 г.

19.12.2014 г.

14.04.2015 г.

Процедура по договаряне без обявление

Наименование: Взривни работи и обрушване на срутище на скат на основен път с.Сестримо-яз."Белмекен" км.8+500 , кота +1019

Реф. №: 14РП-Н50А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0040


Електронна преписка:Дата на обявяване:
 Договор12.12.2014 г.

Процедура по договаряне без обявление

Наименование: “Почистване участъците пред водовземната решетка и основния изпускател на язовирната стена на ВЕЦ на ВЕЦ „Луковит“

Реф. №: 14РП-А50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0024

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Договор09.12.2014 г.
Справка за плащане към договор № 14РП-А50А05121.01.2015 г.

Процедура по договаряне без обявление (2)

Наименование: “Почистване участъците пред водовземната решетка и основния изпускател на язовирната стена на ВЕЦ на ВЕЦ „Луковит“

Реф. №: 14РП-А50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Договор 

Процедура по договаряне без обявление (4)

Наименование: „Изготвяне на проект за експлоатация и поддържане на язовирна стена „Цанков камък"

Реф. №: 14ИП – Р60В073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Договор09.12.2014 г.

Процедура по договаряне без обявление на основание чл.103, ал.2, т.10

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 2 /два/ лота:
ЛОТ1 – 'Подводен оглед на водовземна кула за ВЕЦ „Тешел", основен изпускател на яз.стена „Тешел" и водовземна кула за ВЕЦ „Девин";
ЛОТ2 – „Подводен оглед на основен изпускател на яз."Беглика", яз."Тошков чарк", яз."Дженевра", яз."Краджа дере";

Реф. №: 14ИП-У60В060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0030


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад съгласно чл.92“а“ ал.5 от ЗОП 

24.11.2014 г.

24.11.2014 г.

Договаряне без обявление

Наименование: Взривни работи и обрушаване на срутище на скат по основен път с. Сестримо - яз. Белмекен км.8 +500 , кота +1019

Реф. №: 14РП-Н50А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0040

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2014 г.
Решение15.11.2014 г.
Технически спецификации15.11.2014 г.
Доклад на комисията от преговори27.11.2014 г.
Решение за класиране27.11.2014 г.
Сключен договор с приложения10.12.2014 г.
Справка за извършено плащане16.02.2015 г.
Справка за извършено плащане 216.02.2015 г.

Открита процедура

Наименование: Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 kV за ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Батак" и ВЕЦ „Тополница"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО1

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО111.11.2014 г.

Открита процедура

Наименование: Доставка на 2 броя разединители с един заземителен нож кил-линия 110 kV за ВЕЦ „Момина клисура"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО2

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО211.11.2014 г.
Справка плащане21.04.2015 г.

Открита процедура

Наименование: Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 kV за ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Батак" и ВЕЦ „Тополница"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО1

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Справка плащане06.14.2015 г.
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО111.11.2014 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни