Открита процедура

Наименование: „Доставка на материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец" с 4 (четири) обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – „Доставка на общо строителни материали за язовирни райони „Копринка". „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 2 – „Доставка на инертни материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 3 – „Доставка на железни изделия за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 4 – „Доставка на строителни разтвори за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец"

Реф. №: РП15-060А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0026

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Решение за прекратяване16.09.2015 г.

Открита процедура (2)

Наименование: „Доставка на материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец" с 4 (четири) обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – „Доставка на общо строителни материали за язовирни райони „Копринка". „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 2 – „Доставка на инертни материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 3 – „Доставка на железни изделия за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 4 – „Доставка на строителни разтвори за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец"

Реф. №: РП15-060А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0026

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.

Открита процедура

Наименование: Доставка на сензори за дебитомерни уредби в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „Цанков камък".
Обособена позиция 2 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „ Алеко"

Реф. №: 15ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Протокол 102.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Договор Обособена позиция 116.11.2015 г.
Договор Обособена позиция 216.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.11.2015 г.
Изпълнение на договор Л0115.01.2016 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане15.03.2016 г.
Изпълнение на договор Л0216.03.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Изграждане на WEB базирана система за оперативни измервания на язовир "Кърджали" и WEB базирана SKADA в ЦУ - София"

Реф. №: 15ИП-Х60А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0023

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Отговор29.07.2015 г.
Отговор06.08.2015 г.
Протокол 118.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения01.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение05.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранции за участие21.11.2015 г.

Открита процедура

Наименование: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа" и

Обособена позиция 2: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ „Мала църква"

Реф. №: 15ИП-550А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.07.2015 г.
Протокол 128.08.2015 г.
Съобщение14.09.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД14.10.2015 г.
Решение за прекратяване ОП214.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции10.11.2015 г.
Договор - обособена позиция 120.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции27.11.2015 г.
Договор за подизпълнение30.11.2015 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 103.05.2017 г.

Договаряне без обявление

Наименование:„Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на обект Площадка АЕЦ „Белене"

Реф. №: 15ТП-219А042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.07.2015 г.
Доклад за класиране17.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител17.07.2015 г.
Протокол 117.07.2015 г.
Протокол 217.07.2015 г.
Протокол 417.07.2015 г.
Протокол от преговори17.07.2015 г.
Договор17.08.2015 г.
Справка плащане05.10.2015 г.
Справка плащане04.11.2015 г.
Справка плащане07.12.2015 г.
Информация възстановени гаранции по договори08.01.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ и ПАВЕЦ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Батак, ВЕЦ Пещера", ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ Кричим", ПАВЕЦ „Орфей", ПАВЕЦ"Белмекен", ВЕЦ „Сестримо" ВЕЦ „Момина клисура", ВЕЦ „Студен кладенец", ВЕЦ"Кърджали", ВЕЦ „Ивайловград" и ВЕЦ „Въча 2"
Обособена позиция 2: Доставка на резервни части за управляващи системи на ВЕЦ „Девин", ВЕЦ „Тешел" и ВЕЦ „Цанков камък"

Реф. №: 15ИП-250А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0019

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.07.2015 г.
Обявление01.07.2015 г.
Документация01.07.2015 г.
Протокол 110.08.2015 г.
Уведомление14.08.2015 г.
Протокол 216.09.2015 г.
Протокол 316.09.2015 г.
Решение прекратяване ОП 116.09.2015 г.
Решение прекратяване ОП 216.09.2015 г.
Решение СД прекратяване16.09.2015 г.
Информация за възстановени гаранции07.10.2015 г.

Открита процедура

Наименование:„Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г." реф.№ 15ИП-У19А037 в пет обособени позиции:
Обособена позиция 1: Почивни домове „Енерго" – с.Мала църква, м.Предел, к.к.Боровец и учебен център с.Трудовец
Обособена позиция 2: ПОК „Енерго" – к.к.Пампорово
Обособена позиция 3: Почивни домове „Енерго" – к.к."Св.св.Константин и Елена", к.к."Златни пясъци", „Ботаническа градина" и парк „Росенец"
Обособена позиция 4: ВЕЦ „Въча 1"
Обособена позиция 5: ВЕЦ „Троян"

Реф. №: 15ИП-У19А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.06.2015 г.
Обявление30.06.2015 г.
Документация30.06.2015 г.
Решение за промяна14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.221.07.2015 г.
Протокол 111.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти24.09.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Протокол 406.11.2015 г.
Протокол 506.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №117.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №217.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №317.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №417.12.2015 г.
Договор -Обособена позиция №517.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие04.01.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 511.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 515.07.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 503.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 403.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 407.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 414.10.2016 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 115.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 317.03.2017 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на газьол за отопление (маркиран) и евродизел за отоплителен сезон 2015/2016г за НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади"

Реф. №: 15ТП-У60А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0017

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.06.2015 г.
Договор31.06.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Изпълнение на договор21.12.2015 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Доставка на 146 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и за мобилни и стационарни филтриращи агрегати HYDAC;
Обособена позиция №2 - Доставка на 33 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и стационарни филтриращи агрегати INTERNORMEN;
Обособена позиция №3 - Доставка на 10 бр. филтърни елементи за мобилни и стационарни филтриращи агрегати MAHLE;",

Реф. №: 15РП-М50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0016

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.06.2015 г.
Обявление25.06.2015 г.
Документация25.06.2015 г.
Отговор на въпрос 20.07.2015 г.20.07.2015 г.
Протокол 105.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.08.2015 г.
Протокол 226.08.2015 г.
Протокол 326.08.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.08.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие25.09.2015 г.
Договор по обособена позиция 125.09.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Открита процедура

Наименование: Допълване на Доклад за ОВОС за Проект "Яденица". Изготвяне, като част от актуализирания ДОВОС, на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на ЗЗ BG 0001386 "Яденица". Подготовка и участие в необходимите процедури по ЗООС и ЗБР до получаване на положително решение по ОВОС от компетентния орган.

Реф. №: 15ИП-260А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0015

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Допълнително споразумение11.11.2015г.
Решение28.05.2015 г.
Обявление28.05.2015 г.
Документация28.05.2015 г.
Яденица Приложение 0128.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-128.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-228.05.2015 г.
Яденица Приложение 02-3 до 02-1128.05.2015 г.
Яденица Приложение 0328.05.2015 г.
Яденица Приложение 0428.05.2015 г.
Яденица Приложение 0528.05.2015 г.
Яденица Приложение 0628.05.2015 г.
Яденица Приложение 0728.05.2015 г.
Яденица Приложение 08-128.05.2015 г.
Яденица Приложение 08-228.05.2015 г.
Яденица Приложение 0928.05.2015 г.
Яденица Приложение 1028.05.2015 г.
Яденица Приложение 1128.05.2015 г.
Яденица Приложение 1228.05.2015 г.
Яденица Приложение 12-128.05.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП16.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП22.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП26.06.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП13.07.2015 г.
Протокол 131.07.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.08.2015 г.
Решение СД на НЕК ЕАД класиране16.09.2015 г.
Протокол 216.09.2015 г.
Протокол 316.09.2015 г.
Информация възстановени гаранции07.10.2015 г.
Договор16.10.2015 г.
Допълнително споразумение16.10.2015 г.
Инф. възстановени гаранции27.10.2015 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Допълнително споразумение 219.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане06.03.2018 г.
Изпълнение на договор22.03.2018 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства и специализираната техника, използвана от НЕК ЕАД" с реф.№15ТП-У19А024, в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 –
„Доставка на стартерни акумулаторни батерии за леки и товарни автомобили и специализирана техника"
Обособена позиция №2 –
„Доставка на стартерни акумулаторни батерии за мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 15ТП-У19А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.05.2015 г.
Обявление27.05.2015 г.
Документация27.05.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП08.06.2015 г.
Протокол 130.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти01.07.2015 г.
Решение на СД29.07.2015 г.
Протокол 229.07.2015 г.
Протокол 329.07.2015 г.
Протокол 429.07.2015 г.
Договор - Обособена позиция 116.09.2015 г.
Договор - Обособена позиция 216.09.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.09.2015 г.
Справки плащане18.11.2015 г.
Справки плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0117.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Справка за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ05.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 106.10.2017 г.

Открита процедура

Наименование: „Ремонт на мост – канали на слабонапорна деривация „Клисура", язовирен район „Петрохан"

Реф. №: 15РП-260А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0011

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.05.2015 г.
Обявление26.05.2015 г.
Документация26.05.2015 г.
Приложения26.05.2015 г.
Протокол 113.07.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти21.07.2015 г.
Решение СД класиране28.08.2015 г.
Протоколи28.08.2015 г.
Договор16.09.2015 г.
Справка за освободени гаранции24.09.2015 г.
Изпълнение на договор02.12.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Връщане на гаранция за изпълнение22.03.2016 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на санитарни материали, съгласно Приложение № 1.1"
Обособена позиция № 2: „Доставка на санитарни материали, съгласно Приложение № 1.2"

Реф. №: 15АС-219А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.05.2015 г.
Обявление26.05.2015 г.
Документация26.05.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.218.06.2015 г.
Протокол 102.07.2015 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ28.07.2015 г.
Протоколи28.08.2015 г.
Решение СД класиране28.08.2015 г.
Договор № 15АС-219А026-ЛО1 с приложения09.10.2015 г.
Договор № 15АС-219А026 - ЛО2 с приложения09.10.2015 г.
Информация възстановени гаранции за участие20.10.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Справки за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Справки за извършено плащане28.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0123.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0223.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 123.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 223.11.2016 г.

Открита процедура

Наименование: „Доставка на система за управление и визуализация на процесите за връзка към работещите в момента промишлени контролери на ВЕЦ "Кричим" и ПАВЕЦ "Орфей"

Реф. №: 15ИП-250А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0012

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.05.2015 г.
Обявление26.05.2015 г.
Документация26.05.2015 г.
Решение за прекратяване10.07.2015 г.
Протокол10.07.2015 г.
Решение СД прекратяване10.07.2015 г.

Процедура

Наименование: „Извършване на диагностика, текущ ремонт и доставка на авточасти, възли, детайли и консумативи за пътни превозни средства /автомобили и специализирана техника/, собственост на НЕК ЕАД", както следва:

Обособена позиция 1: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи".

Обособена позиция 2: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади".

Обособена позиция 3: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, ЦУ и звено СК „Белене" и НЕК ЕАД, Предприятие „АЕЦ Белене".

Обособена позиция 4: „Извършване на диагностика и текущ ремонт на специализираната техника /челни товарачи, ескаватори, багери, булдозери,трактори, мотокари и др./, използвана за нуждите на НЕК ЕАД".

Обособена позиция 5: „Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специални автомобили, автобуси и специализирана техника, използвани за нуждите на НЕК ЕАД".

Реф. №: 15РП-М19А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.04.2015 г.
Обявление27.04.2015 г.
Документация27.04.2015 г.
Отговор на въпрос 05.05.201507.05.2015 г.
Документация от 11.05.2015 г.11.05.2015 г.
Решение за промяна12.05.2015 г.
Протокол № 103.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения11.06.2015 г.
Съобщение от 12.06.2016 г.12.06.2015 г.
Съобщение от 19.06.2016 г.19.06.2015 г.
Решение на СД09.07.2015 г.
Протокол № 209.07.2015 г.
Протокол № 309.07.2015 г.
Протокол № 409.07.2015 г.
Протокол № 509.07.2015 г.
Протокол № 509.07.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие20.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 121.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 221.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 321.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 421.08.2015 г.
Договор по обособена позиция № 521.08.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0519.11.2015 г.
Справка за извършено плащане23.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0517.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. Декември-ЛО519.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0518.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0518.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0518.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0518.05.2016 г.
Справки за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0316.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0516.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л02-216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0520.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0304.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0504.08.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0309.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0509.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане14.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0420.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0520.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0518.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0415.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0515.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0416.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0516.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0515.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0517.03.2017 г.
Справки за извършено плащане22.03.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0518.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0518.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0320.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0520.06.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0420.07.2017 г.
Справки за извършено плащане01.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0421.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане29.08.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 430.08.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0320.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0205.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0305.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 512.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 131.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 222.01.2018 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на канцеларски материали за НЕК ЕАД в две обособени позиции":
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.1
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1.2

Реф. №: 15АС-Х19А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0010

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.04.2015 г.
Обявление27.04.2015 г.
Документация27.04.2015 г.
Отговор на въпрос11.05.2015 г.
Протокол 109.06.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансовите предложения25.06.2015 г.
Протокол № 217.07.2015 г.
Протокол № 317.07.2015 г.
Протокол на СД17.07.2015 г.
Договор об.п.114.08.2015 г.
Договор об.п.214.08.2015 г.
Информация за върнити гаранции19.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.11.2015 г.
Справки за извършено плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0117.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0217.12.2015 г.
Справки за извършено плащане15.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане14.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0120.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0220.10.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0118.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0218.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0115.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ-Л0215.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0116.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0216.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0115.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0215.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0117.03.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0217.03.2017 г.
Справки за извършено плащане22.03.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2017 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0218.05.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0120.06.2017 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0220.06.2017 г.
Справки за извършено плащане26.06.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0220.07.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0121.08.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0221.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане05.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0120.09.2017 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0220.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0104.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0204.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 106.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 206.10.2017 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на автомобилни горива - бензин и дизелово гориво чрез система за зареждане, при условията на безналично плащане с електронни карти, на автобуси превозващи персонал в НЕК ЕАД, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СХЕМА BG051PO001-2.2.03 "НА ПЪТ", ДОГОВОР ESF-2203-01-01008"

Реф. №: 15ИД-419А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0008

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.03.2015 г.
Борсов договор 175 от 30.04.2015г.30.04.2015 г.
Справки за извършено плащане31.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ13.08.2015 г.
Справки за извършено плащане15.09.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ13.10.2015 г.
Справки за извършено плащане30.10.2015 г.
Справки за извършено плащане12.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Връщане на банкова гаранция за изпълнение16.02.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление (3)

Наименование: „Доставка на автомобилни горива - бензин и дизелово гориво чрез система за зареждане, при условията на безналично плащане с електронни карти, на автобуси превозващи персонал в НЕК ЕАД, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СХЕМА BG051PO001-2.2.03 "НА ПЪТ", ДОГОВОР ESF-2203-01-01008"

Реф. №: 15ИД-419А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0008

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.03.2015 г.

Процедура на договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-419А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0007

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2015 г.
Договор03.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане26.05.2015 г.
Справка за извършено плащане23.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ10.07.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2016 г.
Изпълнение на договор06.04.2016 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни