Договаряне без обявление

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-719А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.03.2016 г.
Договор14.04.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ15.02.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справки за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.