Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на силов трансформатор ТМГПУ – 70000/110/10,5 kV, находящ се на площадката на ВЕЦ „Момина клисура“, Общ. Белово;