НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес

НЕК ЕАД обявява повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на покрит навес, представляващ две функционално свързани сгради на един етаж, с обща площ от 720 кв.м., находящ се в гр. Белене.

Обявление