Покана

Наименование: Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година

Реф. №: 18ТП-Т19А083


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.01.2019 г.
Техническа спецификация04.01.2019 г.
Приложения04.01.2019 г.

Покана

Наименование: Доставка на батерии за UPS устройства


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.10.2018 г.
Приложения18.10.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на външно хранилище на данни (NAS), 12 броя твърди дискове и резервни части за дисков масив в ЦУ на НЕК ЕАД в обособени позиции"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.09.2018 г.
Приложения26.09.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на външно хранилище (NAS) и 12 броя твърди дискове за ЦУ на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 30.08.2018 г.
Приложения 30.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на входно-изходни модули за разширяване на управляващите системи във връзка с осигуряване на допълнителни сигнали за ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Ивайловград"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Извършване на международни куриерски услуги"

Реф. №: 18ТП-В19А053


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.08.2018 г.
Приложения15.08.2018 г.

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за разходи, деклариране в рамките на МСЕ за Проект от общ интерес "Хидро помпена акумулираща мощност в България - Яденица"

Реф. №: 18ИП-312А001


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.07.2018 г.
Приложения02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-25 ENG02.07.2018 г.
YA AU Общи условия 2018-05-31 BG НЕК02.07.2018 г.

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите на служителите в сградата на НЕК ЕАД-ЦУ

Реф. №: 18ИП-319А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.06.2018 г.
Приложения21.06.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар - посуда за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-Х19А034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.05.2018 г.
Приложения25.05.2018 г.
Таблица 125.05.2018 г.
3.1 Таблица - предложение25.05.2018 г.
Ценова таблица25.05.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за почивни домове, собственост на НЕК ЕАД в 2 обособени позиции:
Обособени позиция 1: Доставка на нови матраци за ПД "Енерго" Предел
Обособени позиция 2: Доставка на нови матраци за ПОК "Енерго" Пампорово"

Реф. №: 18ТП-Х19А015


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2018 г.
Приложения23.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни приемници за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.03.2018 г.
Приложения20.03.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи Унипос, части за пожарогасителни инсталации, спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.
Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти28.02.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на материали за извършване на дейности по преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка "Белене"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.02.2018 г.
Приложения19.02.2018 г.

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл. 25 от ЗЗБУТ за срок от една година"

Реф. №: 17ТП-У19А114


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана10.01.2018 г.
Техническа спецификация10.01.2018 г.
Приложения10.01.2018 г.

Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сгради и дворни площи на П ВЕЦ, П Я и К, почивните домове на територията на страната и ЦУ на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 17АС-В19А109


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.01.2018 г.
Приложения08.01.2018 г.

Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини"

Реф. №: 17ТП-519А112


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.01.2018 г.
Приложения03.01.2018 г.
Протокол09.01.2018 г.

Покана

Наименование: „Доставка на мултифункционални устройства и скенери в две обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“
Обособена позиция 2: „Доставка на мултифункционални устройства и скенери за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 17ИП-250А041


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.12.2017 г.
Приложения18.12.2017 г.

Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна платка за възбудителна система за ВЕЦ "Тешел"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.12.2017 г.

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани в НЕК ЕАД"

Реф. №: 17ТП-В19А092


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.10.2017 г.
Приложения25.10.2017 г.
Протокол07.11.2017 г.
Договор29.11.2017 г.

Покана

Наименование: "Осигуряване на публичност за Проект от общ интерес "Помпено-акумулираща мощност в България – Яденица"

Реф. №: 17ИП-В19А050


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.09.2017 г.
Приложения04.09.2017 г.
Разяснения13.09.2017 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни