Покана за участие

Наименование: „Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида С“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.04.2024 г.
Техническа спецификация24.04.2024 г.
Образци24.04.2024 г.
Възлагателно писмо24.04.2024 г.
Съобщение30.04.2024 г.