Покана

Наименование: „Ремонтни работи по слънчеви панели в сградата на ПД „Енерго“
Приморско“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.04.2022 г.
Приложения15.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.04.2022 г.
Приложения13.04.2022 г.
Чертеж13.04.2022 г.
Проект на договор13.04.2022 г.

Покана

Наименование: Извършване на метрологична проверка на манометри за нуждите на площадка Белене


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.04.2022 г.
Приложения11.04.2022 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти27.04.2022 г.

Покана

Наименование: Закупуване на стойки за телевизори за монтаж на стена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.04.2022 г.
Приложения04.04.2022 г.

Покана

Наименование: Абонаментно поддържане на асансьори в обектите на НЕК ЕАД за срок от 7 месеца – Централно управление на НЕК ЕАД, Централно управление на Предприятие „Язовири и каскади“ и Язовирен район „Искър”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.04.2022 г.
Приложения01.04.2022 г.

Покана

Наименование: Правно – информационна система за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.03.2022 г.
Приложения31.03.2022 г.

Покана

Наименование: Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи ЦУ, почивните домове, Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.03.2022 г.
Приложения31.03.2022 г.

Покана

Наименование: „Осигуряване на защита от рискови сайтове и спам“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.03.2022 г.
Приложения24.03.2022 г.

Покана

Наименование: Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи ЦУ, почивните домове, Предприятие „Водноелектрически централи“ и Предприятие „Язовири и каскади“ на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.03.2022 г.
Приложения23.03.2022 г.
Съобщение - прекратяване29.03.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонтни работи по бани и стаи в сектор В на ПД „Енерго“ Приморско


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.03.2022 г.
Приложения18.03.2022 г.

Покана/ Call

Наименование: „Абонамент към онлайн платформа за предоставяне на данни за прогнози на борсови цени за ден напред, включително прогнозно производство от ВЕИ източници“/
"Subscription to an online platform for provision of data about forecasts of day ahead power exchange prices, including expected generation from renewable energy sources"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана/ Call02.03.2022 г.
Приложения/ Annexes02.03.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на манометри за нуждите на управление „Електропроизводство“, отдел „ТОП на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2022 г.
Приложения01.03.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Вътрешни одитори по БДС EN ISO 19011:2018 на интегрирана система за управление по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана25.02.2022 г.
Приложения25.02.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за автотранспортна и специализирана техника за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Приложения24.02.2022 г.

Покана

Наименование: Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.02.2022 г.
Техническа спецификация24.02.2022 г.
Приложения 2 и 324.02.2022 г.
Проект на договор24.02.2022 г.

Покана

Наименование: „Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец“, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;
Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на почивна станция „Витиня“, находяща се на територия на община Горна Малина, над с. Горно Камарци“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.02.2022 г.
Приложения22.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти02.03.2022 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на тема: „Електронно възлагане на обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система – Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). Нови промени в ЗОП и ППЗОП“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.02.2022 г.
Приложения21.02.2022 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти07.03.2022 г.

Покана

Наименование: "Правно – информационна система за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.02.2022 г.
Приложения18.02.2022 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни