Покана за участие

Наименование: „Презаливане на резервен турбинен лагер за ВЕЦ „Батак“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие18.04.2024 г.
Приложения18.04.2024 г.
Проект на договор18.04.2024 г.
Чертеж 118.04.2024 г.
Чертеж 218.04.2024 г.
Чертеж 318.04.2024 г.
Чертеж 418.04.2024 г.
Чертеж 518.04.2024 г.
Съобщение23.04.2024 г.