Покана

Наименование: "Избор на борсов посредник" в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.01.2022 г.
Приложения24.01.2022 г.

Покана

Наименование: Ремонт на дивани и фотьойли, подмяна на разтегателни механизми и доставка на дюшеци за нуждите на почивен дом „Енерго“ Боровец


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.01.2022 г.
Приложения19.01.2022 г.

Покана

Наименование: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации, инсталации за комбинирано отопление и вентилация и климатични инсталации в сгради, собственост на НЕК ЕАД, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Закона за енергийната ефективност


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.01.2022 г.
Приложения13.01.2022 г.

Покана

Наименование: Осъществяване на мониторинг и охрана със сигнално охранителна техника на обекти, собственост на НЕК ЕАД по обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Охрана със СОТ на почивна база „Цигов чарк“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, язовир „Батак“ и почивна станция „Беглика“, предприятие ВЕЦ, с адрес: община Батак, местност „Беглика - пощата“;

Обособена позиция 2: „Охрана със СОТ на административна сграда - блок № 1 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Първи май“ № 4 и блок № 2 на ЯР „Доспат“, предприятие „Язовири и каскади“, гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 9 - жилищна част, работилница, гараж и складове“;

Обособена позиция 3: „Охрана със СОТ на обект „Учебен център „Трудовец” на НЕК ЕАД, находящ се на територията на община Ботевград, над с. Трудовец“;

Обособена позиция 4: „Охрана със СОТ на касово помещение в административна сграда на Централно управление на предприятие „Водноелектрически централи“, с адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244“;

Обособена позиция 5: „Охрана със СОТ на център за изнесено обучение към предприятие ВЕЦ, с адрес гр. Кърджали, община Кърджали, южно от кв. „Прилепци“;

Обособена позиция 6: „Охрана със СОТ на имуществото на почивен дом „Енерго“ – Ботаническа градина, община град Варна“;

Обособена позиция 7: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Кричим п.к.4220, общ. Кричим, обл. Пловдив, ул. Тракия №2, ет.1, ап.1“

Обособена позиция 8: „Охрана със СОТ на офис на язовирен район „Въча“ в град Девин п.к. 4800, общ. Девин, обл. Смолян, ул. Александър Костов №4, вх. А-Б, ет.0“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.12.2021 г.
Приложения20.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на манометри за нуждите на управление „Електропроизводство“, отдел „ТОП на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.12.2021 г.
Приложения14.12.2021 г.
Съобщение22.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Изработване и доставка на знамена за нуждите на Централно управление и почивните домове на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.12.2021 г.
Приложения07.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.12.2021 г.
Приложения06.12.2021 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучение на служители от НЕК ЕАД в две обособени позиции:
Обособена позиция №1: Обучение на тема: „Линукс, системна администрация“;
Обособена позиция №2:Обучение на тема: „Microsoft office (Word, Excel, Power point, Outlook)“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.12.2021 г.
Приложения02.12.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на рекламни материали за 2022 г.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.11.2021 г.
Приложения29.11.2021 г.

Покана

Наименование: “Снегопочистване, включващо почистване от сняг и лед на пътно платно и/или опесъчаване на второстепенен път с 2 000 л.м. от главен път Симитли-Разлог до ПД "Енерго" Предел“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.11.2021 г.
Приложения26.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Провеждане на специализиран курс за придобиване на правоспособност за заваряване“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2021 г.
Приложения24.11.2021 г.

Покана

Наименование: Провеждане на обучения на служители от НЕК ЕАД в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обучение на тема: „Водни турбини. Затворни съоръжения“;
Обособена позиция 2: Обучение на тема: „Трансформатори. Генератори“;
Обособена позиция 3: Обучение на тема: „Работа с програмируеми контролери SIMATIC S7 – 1200, S7 – 1500 – всички части (нива) на курсовете“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 124.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 224.11.2021 г.
Техническа спецификация ОП 324.11.2021 г.
Приложения24.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Присъединяване на обект „Савачна шахта – Чаира“, към мрежа 20 кV“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.11.2021 г.
Приложения16.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за пожароизвестителни инсталации за използване на централи „УниПос“, части за пожароизвестителни системи и спрей за тестване и почистване на датчици на ПИС/ПГС, поддържани от НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.11.2021 г.
Приложения11.11.2021 г.

Покана

Наименование: „Вътрешни одитори по БДС EN ISO 19011:2018 на интегрирана система за управление по стандартите БДС ISO 9001:2015, БДС ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2021 г.
Приложения02.11.2021 г.

Покана

Наименование:  „Изготвяне на работен проект за вертикални стълби във водовземната кула ГНД за ВЕЦ „Тешел“, язовирен район „Родопи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.10.2021 г.
Приложение № 128.10.2021 г.
Приложение към ТС - Приложение_1_-_Вертикален_разрез_прес_оста_на_кулата28.10.2021 г.
Приложения № 2 и № 328.10.2021 г.
Приложение № 428.10.2021 г.
Приложение № 2 към ТС - триизмерен модел на кулата28.10.2021 г.
Съобщение08.11.2021 г.

Покана

Наименование: „ВЕЦ „Кричим“ – Ремонт на инверторни блокове на UPS BENNING 5- 25 kVA“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.10.2021 г.
Приложения27.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на измервателни трансформатори“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.10.2021 г.
Техническа спецификация22.10.2021 г.
Проект на договор22.10.2021 г.
Приложения22.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Доставка на резервни части за извършване обслужване и ремонт на автобуси Пежо Боксер с рег. № СА 6510 КМ и № СА 6515 КМ“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.10.2021 г.
Приложения19.10.2021 г.

Покана

Наименование: „Поддържане и повишаване квалификацията на нещатна водолазна група към предприятие „Язовири и каскади“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана07.10.2021 г.
Приложения07.10.2021 г.
Съобщение за удължаване срок за получаване на оферти15.10.2021 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни