Покана за участие

Наименование: „Доставка на NFC тагове за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.04.2024 г.
Приложения19.04.2024 г.