Покана

Наименование: „Доставка на технически средства за нанасяне на дезинфектанти за под и често докосвани повърхности - пулверизатори и пръскачки"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана02.10.2020 г.
Приложения02.10.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, свързани с противоепидемични мерки за COVID - 19“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.

Покана

Наименование: „Доставка на безконтактни термометри за измерване на телесна температура на чело за обектите на НЕК ЕАД.“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2020 г.
Приложения30.09.2020 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на кухненско обзавеждане и хладилници в почивните домове на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.06.2020 г.
Приложения29.06.2020 г.
Съобщение09.07.2020 г.

Покана

Наименование: „Избор на борсов посредник в две обособени позиции“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2020 г.
Приложения12.06.2020 г.

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от Служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за период от една година"

Реф. №: 19ТП-319А088


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.12.2019 г.
Приложение 1 - ТС18.12.2019 г.
Приложения18.12.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и компютърна техника за възстановяване на увредено имущество на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.11.2019 г.
Приложения28.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Избор на борсов посредник"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.11.2019 г.
Приложения21.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на 1(един) брой ремарке за превоз на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2019 г.
Приложения19.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на 1 /един/ брой оборудване за компютърна авто-диагностика за нуждите на автотранспортната техника на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.11.2019 г.
Приложения19.11.2019 г.

Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сгради и прилежащи дворни площи, собственост на НЕК ЕАД"

Реф. №: 19АС-419А062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.10.2019 г.
Приложения18.10.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна течност, течност за чистачки и смазки за транспортните средства, машини и съоръжения, използвани в НЕК EАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.10.2019 г.
Приложения04.10.2019 г.
Съобщение - удължаване срока за получаване на оферти15.10.2019 г.

Покана

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и хотелски настанявания при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от НЕК ЕАД и нейните поделения"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.09.2019 г.
Приложения30.09.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни приемници за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана18.06.2019 г.
Приложения18.06.2019 г.

Покана

Наименование: "Ремонт на бяла техника в ЦУ и почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.05.2019 г.
Приложения29.05.2019 г.

Покана

Наименование: "Закупуване на нови матраци за ПД "Енерго" Мала Църква и ПД "Енерго" Приморско"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.05.2019 г.
Приложения08.05.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски и домашен инвентар за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.03.2019 г.
Приложения29.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на аксесоари за баня за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана21.03.2019 г.
Приложения21.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД" в обособени позиции


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.02.2019 г.
Приложения27.02.2019 г.
Съобщение01.03.2019 г.
Ценова таблица01.03.2019 г.

Покана

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.01.2019 г.
Приложения24.01.2019 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни