Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Наименование: Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Статус: Срок за подаване 17:30 ч. на 26.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2023 г.
Приложения12.05.2023 г.
Образци12.05.2023 г.