Покана

Наименование: „Закупуване на мултимедийни ресурси“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие06.10.2023 г.
Приложения06.10.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на нови пожарогасители и противопожарно оборудване в НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие13.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Подмяна на абонатна станция в сградата на ЦУ на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана11.09.2023 г.
Приложения11.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на пощенски услуги за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.09.2023 г.
Приложения01.09.2023 г.

Покана

Наименование: „Абонамент за сателитна комуникация посредством 18 броя собствени „TOOWAY" терминали за две години”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.08.2023 г.
Приложения30.08.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на маршрутизатори за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана29.08.2023 г.
Приложения29.08.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие28.08.2023 г.
Приложения28.08.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на готов за използване бетон за нуждите на площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.08.2023 г.
Приложения02.08.2023 г.

Покана

Наименование: „Отпечатване на визитни картички“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.08.2023 г.
Приложения01.08.2023 г.

Покана

Наименование: Наемане на машини за пречистване на вода в сградите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.07.2023 г.
Приложения26.07.2023 г.

Покана

Наименование: „Ремонт на комини на хотелската сграда в ПОК “Енерго“ Пампорово“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.07.2023 г.
Приложения04.07.2023 г.
Проект на договор04.07.2023 г.

Покана

Наименование: Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) за външни посетители за нуждите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.05.2023 г.
Приложения22.05.2023 г.
Разяснение26.05.2023 г.

Покана

Наименование: „Изработване на брандбук на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана22.05.2023 г.
Приложения22.05.2023 г.

Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Наименование: Ремонт на хладилна техника в почивните домове на НЕК ЕАД в обособени позиции

Статус: Срок за подаване 17:30 ч. на 26.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2023 г.
Приложения12.05.2023 г.
Образци12.05.2023 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на два отделни имота и за предвиждане на бъдещо изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия и склад в поземлен имот с идентификатор 03366.601.1218 по кадастралната карта на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.05.2023 г.
Приложения04.05.2023 г.

Покана

Наименование: 
„Закупуване на услуга за анализиране на пазарите на електрическа енергия, актуалните тенденции за тяхното развитие, последните новини в енергийния сектор и прогнозиране на цени на електрическа енергия за нуждите на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.05.2023 г.
Приложения02.05.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на части за поддържане и ремонтиране на метеорологичните станции, изградени около площадка Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.03.2023 г.
Приложения27.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.
Съобщение12.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Закупуване на дървен материал за ремонтни дейности по парапети и огради на ПД „Енерго“ Боровец“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.03.2023 г.
Приложения17.03.2023 г.
Съобщение05.04.2023 г.

Покана

Наименование: „Извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи и легализация при необходимост“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.03.2023 г.
Техническа спецификация01.03.2023 г.
Проект на договор01.03.2023 г.
Приложения01.03.2023 г.

Покана

Наименование: „Доставка на цимент за нуждите на площадка „Белене“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.02.2023 г.
Приложения28.02.2023 г.
Съобщение09.03.2023 г.
Събщение17.03.2023 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни