Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Въпреки тежкото финансово състояние на Националната електрическа компания, на ТЕЦ "Сливен" днес бяха преведени 500 хил.лв. От началото на годината на "Топлофикация Сливен" ЕАД са изплатени над 80% от дължимите суми. Към останалите си контрагенти НЕК е изплащала средно около 58% от натрупаните задължения. Отговорност на ръководството на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща ритмично с контрагентите си. За да се гарантират здравето и безопасността на работещите в мини "Черно море" правителството разпореди на Българския енергиен холдинг да намери резерви и да осигури средства за заплати на миньорите. Миньорите не бива да бъдат използвани за икономически взаимоотношения между две частни фирми. НЕК ЕАД в качеството си на обществен доставчик на електрическа енергия няма търговски взаимоотношения с "Мини Черно море". Отговорност на "Топлофикация Сливен" ЕАД е да се разплаща със своите контрагенти, като в същото време не трябва да крие своята отговорност зад гърба на Държавата. Поради непоследователни и некомпетентни управленски решения и водената до момента ценова политика НЕК ЕАД е принудена да работи при изключително влошена финансова рамка. Още веднъж държим да бъде отбелязано, че НЕК ЕАД не е в никакви търговско-правни отношения с "Мини Черно море". Считаме за несправедливо както Обществения доставчик на електроенергия, така и миньорите, работещи в мините, да бъдат заложници на икономическо-правните отношения между субекти извън Държавата.

Ръководството и колективът на НЕК ЕАД предоставиха дарение на стойност 7 хил. лв. на нуждаещите се от гр. Мизия. Пострадалите от наводнението хора в град Мизия получиха храни от първа необходимост, които веднага започнаха да се раздават от Социалния патронаж на града. Собствениците на сто съборени от стихията къщи изцяло зависят от даренията, които постъпват в града. Директорът на Областния съвет на Български червен кръст в гр. Враца благодари за навременната помощ и изрази благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

Прочети още...

Благодарение на усилията на ръководството на НЕК ЕАД за подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на компанията, политиката на правителството и законодателните мерки, очакваната загуба по предварителен финансов отчет от 334 млн.лв. за 2013 г бе сведена до 142 млн.лв.
Въпреки тези действия върху резултата на дружеството продължава негативното влияние от дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от AES Марица изток 1 и КонтурГлобал Марица изток 3, както и на енергията от ВЕИ производители. Само за 2013 г. отрицателният ефект от дългосрочните договори е в размер на 240 млн.лв, а от ВЕИ производители в размер 130 млн.лв.
Задълженията на НЕК ЕАД към 31.12.2013 г. се дължат основно на некомпенсирани разходи за електроенергия от предходен период, инвестиционните разходи със собствени средства за АЕЦ Белене и за проекта Цанков камък.

Във връзка с появили се публикации в медиите за подготвяна схема на скрита приватизация на Националната електрическа компания ЕАД чрез изкупуване на неин дълг, заявяваме следното:

Ръководството на НЕК ЕАД не води и не е водило разговори нито с частни лица, нито с частни дружества, нито с когото и да било за каквато и да е приватизация на активи на компанията. Длъжни сме да напомним, че ролята на Национална електрическа компания в енергийния сектор е от стратегическо значение за сигурността на страната. Относно задълженията на НЕК ЕАД заявяваме решимостта на ръководството на компанията да направи всичко възможно за нейното финансово стабилизиране.


ПРЕСЦЕНТЪР

Във връзка с разпространени твърдения от някои производствени предприятия, свързани с балансиращия пазар и ролята на НЕК ЕАД, уточняваме следното:От 1.06.2014 г. стартира ефективно балансиращият пазар за производители и крайни снабдители на електроенергия. НЕК ЕАД, като координатор на специална балансираща група, спазва принципите на равнопоставеност между производителите и прогнозите на крайните снабдители, спазвайки Закона за енергетиката. В случаите когато прогнозите на крайните снабдители за нуждата от електроенергия са по-малки от прогнозата на производителите на електроенергия Общественият доставчик определя почасовите количества за всеки отделен ден, за всяка от производствените централи при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати. С цел да не бъде упрекната, че защитава един или друг производител, НЕК ЕАД ограничава равнопоставено производителите включително производството от собствените си централи. Считаме, че претенциите на определени производители целят единствено да се компрометира балансиращият пазар с цел неспазване на правилата за търговия, което ще бъде в ущърб на обществото.

ПРЕСЦЕНТЪР

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на НЕК ЕАД се запознаха на място с проблемите на пострадалите от наводненията хора в градовете Варна и Добрич и участваха лично в раздаването на дарените от НЕК ЕАД хранителни продукти на бедстващите граждани. Директорите на Областните съвети на Български червен кръст в гр. Варна и гр. Добрич - Милена Сиракова и д-р Арчун Еринозов изразиха благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

Прочети още...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук