Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

След констатирано покачване на притока към язовирите...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

НЕК ЕАД се присъединява към инициативата на Министерството на икономиката и енергетиката за подпомагане на засегнатите селища в Североизточна България.
Днес за Варна и Добрич отпътува ТИР с 2.5 т. опаковани храни и консерви, които ще достигнат до нуждаещите се с партньорството на Българския червен кръст.
Ръководството на НЕК ЕАД изразява своята съпричастност към трудностите и изпитанията, на които са подложени засегнатите от природното бедствие и ще подпомогне със свои специалисти пострадалите райони.

Във връзка с често разпространявано твърдение в средствата за масова информация от народните представители Делян Добрев и Александър Ненков относно изискана и непредоставена информация на Годишен финансов отчет за 2013 г. и Финансов отчет за І-во тримесечие на 2014 г., на НЕК ЕАД уточняваме следното:
Национална електрическа компания (НЕК), спазвайки законите в страната, а в конкретния случай чл. 40 от Закона за счетоводството, е задължена да публикува Годишния си финансов отчет за 2013 г. и Годишния доклад за дейността за 2013 г. чрез заявяване и представяне за обявяване в Търговския регистър до 31 юли 2014 г. Годишният финансов отчет на НЕК ЕАД за 2013г. към настоящия момент не е окончателен и съответно одитиран и заверен от независими финансови одитори съгласно изискванията на чл. 38 от Закона за счетоводството.
"Заварих НЕК в много тежко състояние. Новото ръководство на компанията полага всички усилия да стабилизира финансовото й състояние, спазвайки законите в страната и осъзнавайки важното място и роля на НЕК за стабилността на енергетиката в страната", подчерта Екатерина Истаткова - изпълнителен директор на НЕК.
След изпълнение на всички изисквания на законодателството в Р България, исканата информация ще бъде предоставена на народните представители.

2 551 869 000 лева са задълженията на компанията към 31 декември 2012 г.

С предприетите от сегашното правителство мерки успяхме да стабилизираме състоянието на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК). Ако бяхме последвали Бизнес програмата на НЕК за 2012-2014 г., одобрена от експертите на предишното управление, във финансовия резултат на "НЕК" ЕАД щеше да бъде отразена загуба от 500 млн. лв. за 2013 г. и 700 млн. лв. за 2014 г. Разработеният бизнес план показва влошаващо се финансово състояние на дружеството и неговата ликвидност. Това е вследствие на финансовия риск, наложен чрез регулаторните и ценови условия, при които компанията е осъществявала дейността си. До средата на 2013 г. не са предприети действия за предотвратяване на негативните резултати. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на пресконференция за актуалните проблеми в енергийния сектор. В нея участваха и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов и изпълнителният директор на "Национална електрическа компания" ЕАД Екатерина Истаткова.

Прочети още...

НЕК отчита изразената от ЧЕЗ Електро България АД готовност за подготвяне на спогодба за уреждане на финансовия спор

В НЕК ЕАД е получено писмо от ЧЕЗ Електро България АД, в което дружеството е изразило желание за започване на преговори за уреждане на спора по задържаните и неизплатени към НЕК ЕАД суми.

НЕК ЕАД отчита изразената от ЧЕЗ Електро България АД готовност за доброволно уреждане на възникналите противоречия и подготвяне на спогодба, която да уреди възстановяването на близо 38 млн. лева от дължимите суми.

Позицията на НЕК ЕАД е, че в рамките на преговорите, за да се стигне до споразумение, ще бъдат изяснени всички детайли и спазени всички изисквания, предвидени от българското законодателство.

Припомняме, че възникналият спор между двете дружества произтича от отмяната на Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото в периода от м. юли 2012 г. до м. юли 2013 г.

Във връзка с разпространена от ЧЕЗ информация, че са очаквали днес среща с представители на НЕК ЕАД, уточняваме следното:
От нито едно от дружествата-ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО не е постъпило плащане до момента. Не е изразено нито писмено, нито устно желание за издължаване на натрупаните огромни задължения към НЕК ЕАД.
По внесената жалба в ДКЕВР от НЕК ЕАД срещу незаконно прихващане на суми в размер на 347, 6 мил. лв. от страна на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби бе даден срок от ДКЕВР за издължаване на задължения на тези дружества към НЕК ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че те ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.
Налагането на епистоларния жанр от страна на ЧЕЗ Електро България в бизнес отношенията между две търговски дружества не е най- добрия начин за изплащане на повече от 67 млн.лв. задължения към НЕК ЕАД.
Вчера 26 март, поканихме ЧЕЗ Електро България на среща в НЕК ЕАД в удобно за тях време през периода 31 март-2 април 2014г. От ЧЕЗ Електро България все още не са отговорили на нашата покана.
ПРЕСЦЕНТЪР

Във връзка с трайното и продължаващо с месеци неизпълнение от страна на "ЕВН България електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-ПРО продажби" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД на задължението им да заплащат на обществения доставчик /НЕК ЕАД/ цената на доставената електрическа енергия за крайните битови потребители, НЕК ЕАД уведоми Главния прокурор на Република България за създалата се опасност от срив в сигурността на снабдяването с електрическа енергия.
НЕК ЕАД предприе тази стъпка за да защити интересите на българските граждани.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: „Анализ на резултати от химични...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Двугодишна доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук