newspapers 3488857

Новини

Министър Драгомир Стойнев: С предприетите от нас мерки успяхме да стабилизираме НЕК

2 551 869 000 лева са задълженията на компанията към 31 декември 2012 г.

С предприетите от сегашното правителство мерки успяхме да стабилизираме състоянието на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК). Ако бяхме последвали Бизнес програмата на НЕК за 2012-2014 г., одобрена от експертите на предишното управление, във финансовия резултат на "НЕК" ЕАД щеше да бъде отразена загуба от 500 млн. лв. за 2013 г. и 700 млн. лв. за 2014 г. Разработеният бизнес план показва влошаващо се финансово състояние на дружеството и неговата ликвидност. Това е вследствие на финансовия риск, наложен чрез регулаторните и ценови условия, при които компанията е осъществявала дейността си. До средата на 2013 г. не са предприети действия за предотвратяване на негативните резултати. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев днес на пресконференция за актуалните проблеми в енергийния сектор. В нея участваха и зам.-министърът на икономиката и енергетиката Иван Айолов и изпълнителният директор на "Национална електрическа компания" ЕАД Екатерина Истаткова.

Прессъобщение

НЕК отчита изразената от ЧЕЗ Електро България АД готовност за подготвяне на спогодба за уреждане на финансовия спор

В НЕК ЕАД е получено писмо от ЧЕЗ Електро България АД, в което дружеството е изразило желание за започване на преговори за уреждане на спора по задържаните и неизплатени към НЕК ЕАД суми.

НЕК ЕАД отчита изразената от ЧЕЗ Електро България АД готовност за доброволно уреждане на възникналите противоречия и подготвяне на спогодба, която да уреди възстановяването на близо 38 млн. лева от дължимите суми.

Позицията на НЕК ЕАД е, че в рамките на преговорите, за да се стигне до споразумение, ще бъдат изяснени всички детайли и спазени всички изисквания, предвидени от българското законодателство.

Припомняме, че възникналият спор между двете дружества произтича от отмяната на Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от наложени им задължения към обществото в периода от м. юли 2012 г. до м. юли 2013 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с разпространена от ЧЕЗ информация, че са очаквали днес среща с представители на НЕК ЕАД, уточняваме следното:
От нито едно от дружествата-ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО не е постъпило плащане до момента. Не е изразено нито писмено, нито устно желание за издължаване на натрупаните огромни задължения към НЕК ЕАД.
По внесената жалба в ДКЕВР от НЕК ЕАД срещу незаконно прихващане на суми в размер на 347, 6 мил. лв. от страна на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби бе даден срок от ДКЕВР за издължаване на задължения на тези дружества към НЕК ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че те ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.
Налагането на епистоларния жанр от страна на ЧЕЗ Електро България в бизнес отношенията между две търговски дружества не е най- добрия начин за изплащане на повече от 67 млн.лв. задължения към НЕК ЕАД.
Вчера 26 март, поканихме ЧЕЗ Електро България на среща в НЕК ЕАД в удобно за тях време през периода 31 март-2 април 2014г. От ЧЕЗ Електро България все още не са отговорили на нашата покана.
ПРЕСЦЕНТЪР

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с трайното и продължаващо с месеци неизпълнение от страна на "ЕВН България електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-ПРО продажби" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД на задължението им да заплащат на обществения доставчик /НЕК ЕАД/ цената на доставената електрическа енергия за крайните битови потребители, НЕК ЕАД уведоми Главния прокурор на Република България за създалата се опасност от срив в сигурността на снабдяването с електрическа енергия.
НЕК ЕАД предприе тази стъпка за да защити интересите на българските граждани.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес в НЕК ЕАД бе получена сумата от 32 милиона лева от EВН Електроснабдяване. Платежното нареждане е предложение за заем. Следвайки закона НЕК ЕАД не може да приеме това предложение. Също така тази сума е малка част от размера на задължението на ЕВН Електроснабдяване към Национална електрическа компания ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че задълженията на ЕВН Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго - про ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.

ПРЕСЦЕНТЪР

Национална електрическа компания сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Национална електрическа компания сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за задържани и неизплатени задължения от страна на електроразпределителните дружества за електрическа енергия към компанията. Към настоящия момент неплатените суми възлизат на 318 млн.лв.
Това нарушава финансовата стабилност на дружеството и драстично нарушава възможностите за разплащане с доставчиците на електроенергия. Това води до ограничаване на финансовия ресурс на производителите, които от своя страна не могат да осигурят горивата за производство.
НЕК ЕАД е сериозно притеснена за сигурността на електроенергийната система на страната предвид нарушения паричен поток на електроразпределителните дружества. Това създава опасност за осигуряване на доставките на електрическа енергия.
Крайните снабдители - Електроразпределителните дружества доставчици на ток, започнаха да удържат плащания към НЕК ЕАД за закупена електрическа енергия на два етапа от м. април до м. август 2013 г. и от края на м. декември същата година.
Основанието, което изтъкват Електроразпределителните дружества доставчици на ток за тези действия е отменената Методика за компенсиране на разходите за закупена електрическа енергия от ВИ и високоефективно комбинирано производство от ВАС.
Отмяната на Методиката не дава основание на Електроразпределителните дружества доставчици на ток да извършват прихващане. НЕК ЕАД не е признал тези вземания, което прави прихващанията /задържанията/ незаконни.
Непостъпването на парични средства към НЕК ЕАД води до невъзможност компанията да се разплаща с доставчиците на електроенергия, а оттам и с производителите на суровини. Това застрашава доставките на електроенергия, което е риск за енергийната стабилност на системата и националната сигурност.

Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни