Покана за участие

Наименование: „Доставка на оборудване за химическа лаборатория“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на система за извличане на нефтопродукти“
Обособена позиция 2: „Доставка на вискозитетна вана“
Обособена позиция 3: „Доставка на лабораторно оборудване“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие17.04.2024 г.
Техническа спецификация17.04.2024 г.
ОП 1 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.
ОП 2 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.
Оп 3 - Индикативно предложение - образец17.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Приемане, извозване и обезвреждане на СЖП (страничен животински продукт) категория 3 от обекти на НЕК ЕАД“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие15.04.2024 г.
Приложения15.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: Изпитване за функционална годност и обслужване на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.04.2024 г.
Техническа спецификация ОП 108.04.2024 г.
Техническа спецификация ОП 208.04.2024 г.
Проект на възлагателно писмо ОП 108.04.2024 г.
Проект на възлагателно писмо ОП 208.04.2024 г.
Приложения08.04.2024 г.
Приложения № 608.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Техническо обслужване и ремонт на фискални устройства, обслужващи НЕК ЕАД“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие08.04.2024 г.
Техническа спецификация08.04.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на смазочни вещества“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие01.04.2024 г.
Техническа спецификация01.04.2024 г.
Образци на документи01.04.2024 г.
Възлагателно писмо01.04.2024 г.

Покана за участие

Наименование: „Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на управление „Сигурност“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие29.03.2024 г.
Приложения29.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на вентилатор, компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 1 бр. центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2: „Доставка на компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие27.03.2024 г.
Приложения27.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ „Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие25.03.2024 г.
Техническа спецификация25.03.2024 г.
Чертеж25.03.2024 г.
Приложения25.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка и монтаж на система двоен под върху прецизно регулируеми крачета с височина 300 мм за външна командна зала и компютърна зала – ПАВЕЦ Чаира“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие14.03.2024 г.
Приложения14.03.2024 г.
Съобщение25.03.2024 г.

Покана

Наименование: Избор на борсов посредник:
Обособена позиция 1: „Избор на борсов посредник на „Национална стокова борса“
Обособена позиция 2: „Избор на борсов посредник на „Българска стокова борса“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.03.2024 г.
Приложения12.03.2024 г.
Съобщение18.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на генератор, бензинов, инверторен, монофазен, 6.5 kW, за нуждите на ЯР „Белмекен“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие07.03.2024 г.
Приложения07.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на нова ел. задвижка за ПА-2 в ПС „Тошков Чарк“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие05.03.2024 г.
Техническа спецификация05.03.2024 г.
Приложения05.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на вентилатор, компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
Обособена позиция 1: „Доставка на 1 бр. центробежен вентилатор за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2: „Доставка на компресори, филтър - дехидратори и фазово реле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие26.02.2024 г.
Приложения26.02.2024 г.
Уведомление11.03.2024 г.

Покана

Наименование: Доставка на материал за изработка на фланец-заглушка на коляновидния дифузор на ХА4 на ПАВЕЦ Чаира


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Чертеж19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.
Съобщение05.03.2024 г.

Покана

Наименование: „Проектиране на допълнителни заземителни инсталации в обособени позиции“
Обособена позиция 1 – „ВЕЦ „Алеко“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата мълниезащитна заземителна уредба на сградоцентрала и апаратна камера“.
Обособена позиция 2 – „ВЕЦ „Тополница“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата заземителна уредба“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Образци на документи19.02.2024 г.

Покана

Наименование: „Доставка на хидравличен мулчер за багер товарач HIDROMEK 102S ALPHA“.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие19.02.2024 г.
Приложения19.02.2024 г.

Покана

Наименование: Извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана и приложения12.02.2024 г.
Съобщение23.02.2024 г.

Покана

Наименование: ПАВЕЦ „ЧАИРА“ – УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЕМА НА ДОЛНИЯ ИЗРАВНИТЕЛ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯЗОВИР „ЯДЕНИЦА“, подобект: ПЛОЩАДКА „ЯДЕНИЦА“ - ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 20 kV ОТ ЧАШАТА НА ЯЗОВИРА


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.02.2024 г.
Приложения12.02.2024 г.
Техническа спецификация12.02.2024 г.
Проект на договор12.02.2024 г.

Покана

Наименование: Изготвяне на видеоклип за начален инструктаж на външни посетители в обектите на НЕК ЕАД


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.02.2024 г.
Приложения12.02.2024 г.

Покана

Наименование: „Извършване на периодични технически прегледи на леки, товарни и специализирани автомобили, автобуси, мотоциклети и ремаркета, собственост на НЕК ЕАД”

Реф. №: 24ТП-Е19А007


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.02.2024 г.
Приложение № 101.02.2024 г.
Приложения № 2, 3 и 401.02.2024 г.
Приложение № 501.02.2024 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни