Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартамент № 7, находящ се на ул. „Атанас Войнов” № 1, село Катунци, община Сандански