Публично състезание

Наименование: "Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-Р50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0027

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение18.07.2019 г.
Обявление18.07.2019 г.
Документация18.07.2019 г.
еЕЕДОП18.07.2019 г.
Разяснения08.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти08.08.2019 г.
Протокол 102.09.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2019 г.
Протокол 231.10.2019 г.
Протокол 331.10.2019 г.
Доклад на комисията31.10.2019 г.
Решение на ИД31.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 226.11.2019 г.
Договор - ОП 317.12.2019 г.
Договор - ОП 417.12.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 3 и 417.12.2019 г.