Публично състезание

Наименование: "Доставка на разпределителни трансформатори Ср. Н в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-250А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0045

Статус: Частично възложена/прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.10.2019 г.
Обявление08.10.2019 г.
Документация08.10.2019 г.
Технически спецификации08.10.2019 г.
еЕЕДОП08.10.2019 г.
Разяснение21.10.2019 г.
Разяснение24.10.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти30.10.2019 г.
Решение на ИД30.10.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1, 3 и 430.10.2019 г.
Протокол 104.12.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.05.2020 г.
Протокол 215.07.2020 г.
Протокол 315.07.2020 г.
Протокол на комисията15.07.2020 г.
Решение на ИД на НЕК ЕАД15.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 226.10.2020 г.
Договор ОП 226.10.2020 г.
Техническо предложение26.10.2020 г.
Ценово предложение26.10.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 211.02.2022 г.