Публично състезание

Наименование: „Изготвяне на технически паспорти в обособени позиции“

Реф. №: 19ИП-У60А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2019-0034

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.08.2019 г.
Обявление05.08.2019 г.
Документация05.08.2019 г.
Приложение 1 към ТС за ОП 505.08.2019 г.
еЕЕДОП05.08.2019 г.
Разяснения28.08.2019 г.
Протокол 114.10.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти.06.11.2019 г.
Протокол 216.01.2020 г.
Протокол 316.01.2020 г.
Доклад на комисията16.01.2020 г.
Решение на ИД16.01.2020 г.
Обявление за възложена поръчка09.03.2020 г.
Договор ОП 109.03.2020 г.
Договор ОП 209.03.2020 г.
Договор ОП 309.03.2020 г.
Договор ОП 409.03.2020 г.
Договор ОП 509.03.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 411.09.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 311.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 110.11.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП 202.12.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 516.08.2021 г.