Открита процедура

Наименование: „Доставка на система за автоматизиран мониторинг за следене на премествания на язовирни стени - язовирен район ”Чаира”

Реф. №: 15ИП-160А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0041

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Отговор на въпроси09.10.2015 г.
Протокол № 121.10.2015 г.
Съобщение03.11.2015 г.
Протокол № 218.11.2015 г.
Протокол № 318.11.2015 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите та НЕК ЕАД18.11.2015 г.
Договор15.12.2015 г.
Информации за връщане на гаранции18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Изпълнение на договор07.10.2016 г.