newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Ремонт на охладителни инсталации" в обособени позиции

Реф. №: 18РП-В50А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0060

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 1 и 201.10.2018 г.
еЕЕДОП - ОП 301.10.2018 г.
Чертеж01.10.2018 г.
Протокол 115.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление - прекратяване15.11.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж на автоматични обезвъздушителни системи за камерите на савачните табли" в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-350А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0062

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване03.12.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на сървъри, софтуер, лицензи и модули за надстройване на съществуващ сървър в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-360А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0061

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.10.2018 г.
Обявление 01.10.2018 г.
Документация01.10.2018 г.
еЕЕДОП01.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения 202.11.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Протокол 223.11.2018 г.
Доклад комисия23.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 205.12.2018 г.
Договор - ОП 108.01.2019 г.
Договор - ОП 308.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и 308.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 318.03.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 122.03.2019 г.

Публично състезание

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за осветителни тела за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции

Реф. №: 18АС-Т50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0058

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 123.11.2018 г.
Доклад от комисията23.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД 23.11.2018 г.
Обявление - прекратяване05.12.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали, диагностика и текущ ремонт на специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД”, разделена в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М19А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0059

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.09.2018 г.
Обявление28.09.2018 г.
Документация28.09.2018 г.
еЕЕДОП28.09.2018 г.
Протокол 109.11.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения19.11.2018 г.
Протокол 203.12.2018 г.
Протокол 303.12.2018 г.
Доклад на комисията03.12.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД03.12.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1 и 302.01.2019 г.
Договор - ОП 223.01.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 223.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор03.06.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Инженерни услуги по проектиране за нуждите на Предприятие ВЕЦ в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-450А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0057

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Рeшение11.09.2018 г.
Обявление11.09.2018 г.
Документация11.09.2018 г.
еЕЕДОП11.09.2018 г.
Приложения ОП 111.09.2018 г.
Приложения ОП 311.09.2018 г.
Приложения ОП 411.09.2018 г.
Приложения ОП 511.09.2018 г.
Приложения ОП 911.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 111.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 211.09.2018 г.
Приложение ОП 6 - 311.09.2018 г.
Протокол 125.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление - прекратяване ОП2, ОП7 и ОП926.11.2018 г.
Договор - ОП 105.03.2019 г.
Договор - ОП 305.03.2019 г.
Договор - ОП 405.03.2019 г.
Договор - ОП 505.03.2019 г.
Договор - ОП 605.03.2019 г.
Договор - ОП 805.03.2019 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 3, 4, 5, 6 и 805.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 127.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 827.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 426.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 624.09.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.10.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Безразрушително георадарно обследване насипите на левия и десния бряг на облицовката на долината на р. Гашня, ЯР "Въча"

Реф. №: 18ИП-Р60А059

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0053

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Приложение 131.08.2018 г.
Приложение 231.08.2018 г.
Приложение 331.08.2018 г.
Приложение 431.08.2018 г.
Приложение 531.08.2018 г.
Приложение 631.08.2018 г.
Приложение 731.08.2018 г.
Приложение 831.08.2018 г.
Приложение 931.08.2018 г.
Приложение 1031.08.2018 г.
Приложение 1131.08.2018 г.
Приложение 1231.08.2018 г.
Протокол 128.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор10.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка10.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор24.09.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Изграждане на оптична свързаност между ПАВЕЦ "Чаира" и ПАВЕЦ "Белмекен"

Реф. №: 18ИП-Х50А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0051

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 115.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Договор09.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор20.01.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 6 (шест) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0056

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Обявление - прекратяване12.10.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната способност на водохващане Соколица – изграждане, язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 18ИП-Х60А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Проект31.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения07.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад комисия26.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД26.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.02.2019 г.
Договор07.02.2019 г.
Обявление за приключил договор18.08.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Двугодишна доставка на метали за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Разяснение11.09.2018 г.
Разяснение 119.09.2018 г.
Разяснение 219.09.2018 г.
Протокол 117.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения24.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка08.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор02.08.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на общостроителни материали за изпълнение на планови ремонти и инвестиции със собствени сили за 2018 година в 4 (четири) обособени позиции за нуждите на предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 18РП-060А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0055

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2018 г.
Обявление31.08.2018 г.
Документация31.08.2018 г.
еЕЕДОП31.08.2018 г.
Протокол 124.10.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.11.2018 г.
Протокол 226.11.2018 г.
Протокол 326.11.2018 г.
Доклад от комисията26.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране26.11.2018 г.
Договор - ОП 109.01.2019 г.
Договор - ОП 209.01.2019 г.
Договор - ОП 309.01.2019 г.
Договор - ОП 409.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление - приключване на ОП 422.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 102.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 304.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.07.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на технически паспорти за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-У60А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0050

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.08.2018 г.
Обявление30.08.2018 г.
Документация30.08.2018 г.
еЕЕДОП 130.08.2018 г.
еЕЕДОП 230.08.2018 г.
Приложение 130.08.2018 г.
Протокол 109.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Обявление за прекратяване - ОП215.11.2018 г.
Решение на СД29.01.2019 г.
Обявление - прекратяване ОП111.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: Допълнително доброволно здравно осигуряване на служителите на „НЕК“ ЕАД чрез договор за медицинска застраховка

Реф. №: 18ЧР-519А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0049

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.08.2018 г.
Обявление15.08.2018 г.
Документация15.08.2018 г.
еЕЕДОП15.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения20.09.2018 г.
Протокол 111.10.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор07.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор20.11.2019 г.

Публично състезание

Наименование: Ремонт на полюсите на ротора на ХГ-1 за ВЕЦ “Мала Църква”

Реф. №: 18РП-Х50А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.08.2018 г.
Обявление08.08.2018 г.
Документация08.08.2018 г.
еЕЕДОП08.08.2018 г.
Протокол 119.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор08.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор23.01.2020 г.
Обявление за изменение на договор - поправка11.02.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Техническо водоснабдяване на ХГ" в 2 (две) обособени позиции

Реф. №: 18ИП-150А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0046

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Разяснения10.08.2018 г.
Работни проекти за ХГ-2 и ХГ-3 на ВЕЦ "Тъжа"10.08.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение10.08.2018 г.
Протокол 103.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.10.2018 г.
Протокол 215.11.2018 г.
Протокол 315.11.2018 г.
Доклад комисия15.11.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД15.11.2018 г.
Договор - ОП 124.01.2019 г.
Договор - ОП 224.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка24.01.2019 г.
Обявление за прикл24.10.2019 г.
Обявление за приключване на договор – ОП 107.02.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2", ВЕЦ "Момина клисура"

Реф. №: 18РП-050А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Водачи синхронен изпускател06.08.2018 г.
Водачи турбина06.08.2018 г.
Опорна ролка06.08.2018 г.
Плосък затвор на синхронен изпускател06.08.2018 г.
Странична ролка06.08.2018 г.
Табла06.08.2018 г.
Уплътнение пред турбина06.08.2018 г.
Уплътнение табла плосък затвор06.08.2018 г.
Щанга06.08.2018 г.
Протокол 119.09.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения25.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор12.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка12.12.2018 г.
Обявление за приключил договор 11.09.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на UPS-и за нуждите на предприятие Язовири и каскади в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-360А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0047

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.08.2018 г.
Обявление06.08.2018 г.
Документация06.08.2018 г.
еЕЕДОП06.08.2018 г.
Протокол 112.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор - ОП 112.11.2018 г.
Договор - ОП 212.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка12.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 112.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 212.04.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на дограма за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-В50А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0044

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.08.2018 г.
Обявление03.08.2018 г.
Документация03.08.2018 г.
еЕЕДОП03.08.2018 г.
Разяснения27.08.2018 г.
Протокол 121.09.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения05.10.2018 г.
Протокол 224.10.2018 г.
Протокол 324.10.2018 г.
Доклад комисия24.10.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД24.10.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 506.11.2018 г.
Договор - ОП 120.12.2018 г.
Договор - ОП 320.12.2018 г.
Договор - ОП 720.12.2018 г.
Договор - ОП 820.12.2018 г.
Договор - ОП 920.12.2018 г.
Договор - ОП 1020.12.2018 г.
Договор - ОП 1120.12.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 3, 7, 8, 9, 10 и 1120.12.2018 г.
Решение на СД22.01.2019 г.
Обявление - прекратяване на ОП 2, 4 и 605.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 826.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1126.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 322.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 712.04.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 921.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 126.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1026.07.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на затворни съоръжения и управление към тях за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 във ВЕЦ "Луковит"

Реф. №: 18ИП-Х50А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0043

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.07.2018 г.
Обявление19.07.2018 г.
Документация19.07.2018 г.
еЕЕДОП19.07.2018 г.
Разяснения30.07.2018 г.
Разяснения06.08.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Протокол 225.09.2018 г.
Доклад25.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД25.09.2018 г.
Обявление - прекратяване10.10.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни