newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Основен ремонт на бъзопадащ савак"

Реф. №: 18РП-Р50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения11.06.2018 г.
Протокол 109.07.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Договор30.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка30.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор05.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Осигуряване на GPS услуги за проследяване на автомобилния парк на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-Т19А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0020

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Протокол 130.05.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.08.2018 г.
Протокол 224.01.2019 г.
Протокол 324.01.2019 г.
Доклад на комисията24.01.2019 г.
Решение на СД24.01.2019 г.
Обявление за прекратяване11.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на оборудване и материали за изграждане II етап от разширението на ОРУ 220/110kV, дистанционно управление на съоръженията от командна зала, въвеждане на Тр-103 и довършителни строителни работи за ВЕЦ" в три обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-В50А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0019

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Чертежи26.04.2018 г.
Протокол 108.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.06.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Протокол 309.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 325.07.2018 г.
Договор - ОП 103.08.2018 г.
Договор - ОП 203.08.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1 и ОП 203.08.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 106.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на помпи в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-750А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение03.05.2018 г.
Разяснения21.05.2018 г.
Протокол 102.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Решение на СД 202.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 1, ОП 3 и ОП 703.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 6 и ОП 813.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП419.09.2018 г.
Договор ОП519.09.2018 г.
Договор ОП919.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 407.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 503.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 921.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 226.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции":
Обособена позиция 1- "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи";
Обособена позиция 2 – "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на предприятие "Язовири и каскади";
Обособена позиция 3 - "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЦУ НЕК ЕАД и почивни бази"

Реф. №: 18ИП-У50А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0018

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.04.2018 г.
Обявление26.04.2018 г.
Документация26.04.2018 г.
еЕЕДОП26.04.2018 г.
Разяснения10.05.2018 г.
Протокол 101.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения06.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП119.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП319.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 206.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор14.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 327.09.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната способност на водохващане "Соколица" - изграждане, язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 17ИП-160А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0017

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.04.2018 г.
Обявление16.04.2018 г.
Документация16.04.2018 г.
еЕЕДОП16.04.2018 г.
Протокол 130.05.2018 г.
Протокол 215.06.2018 г.
Доклад на комисията15.06.2018 г.
Решение на СД15.06.2018 г.
Обявление - прекратяване28.06.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от измерванията на контролно-измервателна система, ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-150А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0016

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.04.2018 г.
Обявление16.04.2018 г.
Документация16.04.2018 г.
еЕЕДОП16.04.2018 г.
Протокол 131.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.06.2018 г.
Протокол 222.06.2018 г.
Протокол 322.06.2018 г.
Доклад комисия22.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги17.07.2018 г.
Договор17.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор07.03.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1 фаза на МП 400 kV"

Реф. №: 18ИП-750А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0015

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение04.04.2018 г.
Обявление04.04.2018 г.
Документация04.04.2018 г.
еЕЕДОП04.04.2018 г.
Протокол 104.06.2018 г.
Доклад на комисията04.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД04.06.2018 г.
Обявление - прекратяване05.06.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на неръждаема заготовка за стационарен лабиринт и заготовки за опорни дискове, ВЕЦ "Девин" в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 18РП-150А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0014

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.03.2018 г.
Обявление29.03.2018 г.
Документация29.03.2018 г.
еЕЕДОП29.03.2018 г.
Протокол 103.05.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.05.2018 г.
Протокол 222.06.2018 г.
Протокол 322.06.2018 г.
Доклад комисия22.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.06.2018 г.
Решение СД НЕК ЕАД14.11.2018 г.
Обавление прекратяване27.11.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Възлагане на оценка на активите и пасивите на НЕК ЕАД, свързани с проекта "АЕЦ Белене", на независим лицензиран оценител"

Реф. №: 17ТП-519А091

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0012

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.03.2018 г.
Обявление28.03.2018 г.
Документация28.03.2018 г.
Разяснения13.04.2018 г.
Протокол 108.05.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.05.2018 г.
Протокол 212.06.2018 г.
Протокол 312.06.2018 г.
Доклад на комисията12.06.2018 г.
Решение на СД12.06.2018 г.
Договор11.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка11.07.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Предоставяне под наем, доставка, инсталиране и пускане в експлоатация, пълно сервизно обслужване и поддръжка на мултифункционални устройства."

Реф. №: 18ТП-519А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0013

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.03.2018 г.
Обявление28.03.2018 г.
Документация28.03.2018 г.
Разяснения05.04.2018 г.
Съобщение - спиране на процедурата18.04.2018 г.
Информация при производство по обжалване20.04.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение31.05.2018 г.
Протокол 126.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Протокол 331.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Договор18.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка18.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор10.02.2022 г.

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на суперболтове и шпилки" в 2 (две) обособени позиции"

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.03.2018 г.
Покана09.03.2018 г.
Протокол от 04.04.2018 г.04.06.2018 г.
Протокол от 05.04.2018 г.04.06.2018 г.
Доклад на комисия04.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД04.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка11.09.2018 г.
Договор ОП 111.09.2018 г.
Договор ОП 211.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон и циментов разтвор за извършване ремонтни дейности по облицовката на р. "Гашня", язовирен район "Въча"

Реф. №: 18РП-Х60А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0009

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2018 г.
Обявление27.02.2018 г.
Документация27.02.2018 г.
Протокол 127.03.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.04.2018 г.
Протокол 220.04.2018 г.
Протокол 320.04.2018 г.
Доклад на комисията20.04.2018 г.
Решение на СД20.04.2018 г.
Договор22.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка22.05.2018 г.
Обявление за приключване на договор20.01.2020 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на леки преместваеми обекти за складиране и съхранение на едрогабаритни и тежки изделия"

Реф. №: 18ИП-419А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0007

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2018 г.
Обявление27.02.2018 г.
Документация27.02.2018 г.
Протокол 127.03.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения17.04.2018 г.
Протокол 222.05.2019 г.
Протокол 322.05.2019 г.
Доклад на комисията22.05.2019 г.
Решение на СД22.05.2019 г.
Писмо - прекратяване22.05.2019 г.
Обявление - прекратяване06.06.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на инструменти и материали за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ "Чаира- Белмекен - Сестримо - Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0010

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2018 г.
Обявление27.02.2018 г.
Документация27.02.2018 г.
Разяснения19.03.2018 г.
Протокол 103.04.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.04.2018 г.
Протокол 204.06.2018 г.
Протокол 304.06.2018 г.
Доклад на комисията04.06.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД04.06.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 912.06.2018 г.
Обявление -прекратяване ОП 419.06.2018 г.
Договор - ОП 111.07.2018 г.
Договор - ОП 211.07.2018 г.
Договор - ОП 311.07.2018 г.
Договор - ОП 511.07.2018 г.
Договор - ОП 611.07.2018 г.
Договор - ОП 711.07.2018 г.
Договор - ОП 811.07.2018 г.
Договор - ОП 1011.07.2018 г.
Договор - ОП 1111.07.2018 г.
Договор - ОП 1211.07.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 1211.07.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 817.08.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1211.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1111.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 528.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 628.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 728.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 108.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 208.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 308.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 1008.10.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на видеоскопска апаратура"

Реф. №: 18ИП-Т50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0008

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.02.2018 г.
Обявление27.02.2018 г.
Документация27.02.2018 г.
Протокол 126.03.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения12.04.2018 г.
Протокол 219.04.2018 г.
Протокол 319.04.2018 г.
Доклад на комисията19.04.2018 г.
Решение на СД19.04.2018 г.
Договор11.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка11.05.2018 г.
Обявление за приключване на договор31.07.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от лицензирано лице в обектите на НЕК ЕАД за срок от четири години в шест обособени позиции"

Реф. №: 17ТП-119А111

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.02.2018 г.
Обявление19.02.2018 г.
Документация19.02.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация26.02.2018 г.
Документация - изменена26.02.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения28.03.2018 г.
Протокол 120.04.2018 г.
Протокол 220.04.2018 г.
Доклад на комисията20.04.2018 г.
Решение на СД20.04.2018 г.
Договор ОП 129.05.2018 г.
Договор ОП 229.05.2018 г.
Договор ОП 329.05.2018 г.
Договор ОП 429.05.2018 г.
Договор ОП 529.05.2018 г.
Договор ОП 629.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка29.05.2018 г.
Допълнително споразумение ОП 126.05.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 226.05.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 626.05.2021 г.
Обявление за изменение ОП 126.05.2021 г.
Обявление за изменение ОП 226.05.2021 г.
Обявление за изменение ОП 626.05.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 103.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 203.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 303.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 403.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 503.06.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 503.06.2022 г.

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за управление за ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера" и ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 17ИП-550А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0004

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.01.2018 г.
Обявление29.01.2018 г.
Документация29.01.2018 г.
Разяснения08.02.2018 г.
Разяснения12.02.2018 г.
Разяснения19.02.2018 г.
Разяснения20.02.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение22.02.2018 г.
Разяснения23.02.2018 г.
Разяснения27.02.2018 г.
Разяснения06.03.2018 г.
Разяснения21.03.2018 г.
Разяснения30.03.2018 г.
Разяснения04.04.2018 г.
Разяснения05.04.2018 г.
Протокол 109.05.2018 г.
Съобщение отваряне ценови предложения12.02.2019 г.
Протокол 212.03.2019 г.
Протокол 312.03.2019 г.
Доклад на комисията12.03.2019 г.
Решение на ИД12.03.2019 г.
Договор09.05.2019 г.
Обявление за възложена поръчка09.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор02.02.2023 г.

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали за нуждите на НЕК ЕАД"

Реф. №: 17РП-М19А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0005


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение26.01.2018 г.
Покана 126.01.2018 г.
Покана 226.01.2018 г.
Покана 326.01.2018 г.
Покана 426.01.2018 г.
Покана 526.01.2018 г.
Протокол от работата на комисията01.03.2018 г.
Доклад на комисията01.03.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД01.03.2018 г.
Обявление - прекратяване05.03.2018 г.

Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на възбудителни системи за ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 17РП-У50А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.01.2018 г.
Покана24.01.2018 г.
Протокол от преговори23.03.2018 г.
Доклад на комисията23.03.2018 г.
решение на СД23.03.2018 г.
Договор08.05.2018 г.
Обявление за възложена поръчка08.05.2018 г.
Обявление за приключване на договор11.10.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни