Договаряне с предварителна покана за участие

Наименование: "Денонощна въоръжена охрана на обекти на НЕК ЕАД в 7 (седем) обособени позиции"

Реф. №: 18ТП-219А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0063

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение12.10.2018 г.
Обявление12.10.2018 г.
Документация12.10.2018 г.
еЕЕДОП12.10.2018 г.
Разяснение22.10.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение29.10.2018 г.
Документация-коригирана29.10.2018 г.
еЕЕДОП-кор29.10.2018 г.
Разяснения31.10.2018 г.
Протокол 114.01.2019 г.
Протокол 220.02.2019 г.
Решение на СД - предварителен подбор20.02.2019 г.
Покана 107.03.2019 г.
Покана 207.03.2019 г.
Покана 307.03.2019 г.
Покана 407.03.2019 г.
Покана 507.03.2019 г.
Покана 607.03.2019 г.
Покана 707.03.2019 г.
Покана 807.03.2019 г.
Покана 907.03.2019 г.
Протокол от преговори - Майнинг02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Глобъл02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Мултифорс02.09.2019 г.
Протокол от преговори - Боду02.09.2019 г.
Протокол 302.09.2019 г.
Протокол 502.09.2019 г.
Доклад на комисията02.09.2019 г.
Доклад на комисията - продължение02.09.2019 г.
Решение на СД02.09.2019 г.
Договор ОП 125.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 125.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 125.10.2019 г.
Гаранция за Изпълнение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 225.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 225.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 225.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 225.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 225.10.2019 г.
Договор ОП 325.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 325.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 325.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 325.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 125.10.2019 г.
Договор ОП 425.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 425.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 425.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 425.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 425.10.2019 г.
Договор ОП 525.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 525.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 525.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 525.10.2019 г.
Договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Приложения към договор за подизпълнение ОП 525.10.2019 г.
Гаранция подизпълнител ОП 525.10.2019 г.
Договор ОП 625.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 625.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 625.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 625.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 625.10.2019 г.
Договор ОП 725.10.2019 г.
Техническа спецификация ОП 725.10.2019 г.
Техническо предложение ОП 725.10.2019 г.
Ценово предложение ОП 725.10.2019 г.
Гаранция за изпълнение ОП 725.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка25.10.2019 г.
Допълнително споразумение - ОП 114.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 214.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 314.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 414.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 614.08.2020 г.
Допълнително споразумение - ОП 714.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 114.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 214.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 314.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 414.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 614.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 714.08.2020 г.
Допълнително споразумение ОП 517.08.2020 г.
Обявление за изменение - ОП 517.08.2020 г.
Обявление за изменение ОП 106.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 106.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 206.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 206.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 306.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 306.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 406.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 406.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 506.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 506.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 606.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 606.12.2021 г.
Обявление за изменение ОП 706.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 706.12.2021 г.
Допълнително споразумение ОП 126.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 126.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 226.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 226.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 326.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 326.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 426.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 426.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 526.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 526.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 626.09.2022 г.
Обявление за изменение ОП 626.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 726.09.2022 г.
Обявление за изменение26.09.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 118.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 118.04.2023 г.
Допълнително дпоразумение ОП 218.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 218.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 318.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 318.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 418.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 418.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 518.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 518.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 618.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 618.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 718.04.2023 г.
Обявление за изменение ОП 718.04.2023 г.
Допълнително споразумение ОП 713.10.2023 г.
Обявление за изменение13.10.2023 г.
ОП 1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка06.11.2023 г.
ОП 4 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
ОП 5 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
ОП 6 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка07.12.2023 г.
Споразумение 6 към Договор №18ТП-219А050ЛО707.05.2024 г.
Обявление за изменение на договор07.05.2024 г.