newspapers 3488857

Процедури за възлагане на обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос на яз.стена "Белмекен" между берма 1 и корона стена" в две обособени позиции:
- Обособена позиция 1: "Изработка и доставка на тетраподи"
- Обособена позиция 2: "Полагане на тетраподи"

Реф. №: 18ИП-У60А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0042

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.07.2018 г.
Обявление17.07.2018 г.
Документация17.07.2018 г.
еЕЕДОП-ОП117.07.2018 г.
еЕЕДОП-ОП217.07.2018 г.
Разяснения27.07.2018 г.
Протокол 121.08.2018 г.
Протокол 221.02.2019 г.
Доклад на комисията21.02.2019 г.
Решение на СД21.02.2019 г.
Обявление - прекратяване08.03.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и пневматично оборудване и аксесоари за рехабилитация ПАВЕЦ/ВЕЦ "Чаира- Белмекен - Сестримо - Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0040

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.07.2018 г.
Обявление13.07.2018 г.
Документация13.07.2018 г.
еЕЕДОП13.07.2018 г.
Разяснения25.07.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.08.2018 г.
Протокол 124.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Договор - ОП 102.10.2018 г.
Договор - ОП 202.10.2018 г.
Договор - ОП 302.10.2018 г.
Договор - ОП 402.10.2018 г.
Обявление за възложена поръчка02.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 110.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 210.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 310.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 410.01.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на електрически величини в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т50А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0041

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.07.2018 г.
Обявление13.07.2018 г.
Документация13.07.2018 г.
еЕЕДОП13.07.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад комисия21.09.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД21.09.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 5, 6 и 702.10.2018 г.
Договор - ОП 131.10.2018 г.
Договор - ОП 231.10.2018 г.
Договор - ОП 331.10.2018 г.
Договор - ОП 431.10.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 1, 2, 3 и 431.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 114.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 214.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 314.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 414.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Възстановяване на водоплътността и конструктивната сигурност на преливника на язовирна стена "Розов кладенец", язовирен район "Розов кладенец"

Реф. №: 18ИП-Х60А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.07.2018 г.
Обявление03.07.2018 г.
Документация03.07.2018 г.
еЕЕДОП03.07.2018 г.
Проект03.07.2018 г.
ПБЗ03.07.2018 г.
Чертеж 103.07.2018 г.
Чертеж 203.07.2018 г.
Чертеж 303.07.2018 г.
Чертеж 403.07.2018 г.
Чертеж 503.07.2018 г.
Чертеж 603.07.2018 г.
Чертеж 703.07.2018 г.
Чертеж 803.07.2018 г.
Чертеж 903.07.2018 г.
Чертеж 1003.07.2018 г.
Протокол 117.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения30.08.2018 г.
Протокол 225.09.2018 г.
Протокол 325.09.2018 г.
Доклад25.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД25.09.2018 г.
Обявление - прекратяване10.10.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Огледи на напорни тръбопроводи и водни кули в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-250А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0038

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.07.2018 г.
Обявление02.07.2018 г.
Документация02.07.2018 г.
еЕЕДОП02.07.2018 г.
Протокол 115.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения28.08.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад21.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране21.09.2018 г.
Договор - ОП 106.11.2018 г.
Договор - ОП 206.11.2018 г.
Договор - ОП 306.11.2018 г.
Договор - ОП 406.11.2018 г.
Договор - ОП 506.11.2018 г.
Договор - ОП 606.11.2018 г.
Договор - ОП 706.11.2018 г.
Договор - ОП 806.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка06.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 525.01.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 605.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП723.03.2020 г.
Обявление за приключил договор ОП 408.09.2020 г.
Споразумение за прекратяване на договор08.09.2020 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 124.01.2022 г.
Допълнително споразумение ОП 320.10.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 320.10.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на самопочистващи филтри в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-М50А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0037

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.06.2018 г.
Обявление29.06.2018 г.
Документация29.06.2018 г.
еЕЕДОП29.06.2018 г.
Разяснения09.07.2018 г.
Разяснения13.07.2018 г.
Протокол 114.08.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.09.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад на комисията21.09.2018 г.
Решение на СД НЕК ЕАД21.09.2018 г.
Информация за възложена поръчка18.10.2018 г.
Договор ОП 118.10.2018 г.
Договор ОП 218.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 104.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 216.08.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Закупуване на строителни материали за извършване на ремонтни дейности на обекти, собственост на НЕК ЕАД в три обособени позиции"

Реф. №: 18РП-У19А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0036

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение29.06.2018 г.
Обявление29.06.2018 г.
Документация29.06.2018 г.
еЕЕДОП29.06.2018 г.
Протокол 127.08.2018 г.
Доклад на комисията27.08.2018 г.
Решение на СД27.08.2018 г.
Обявление - прекратяване27.08.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-Т19А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0035

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.06.2018 г.
Обявление28.06.2018 г.
Документация28.06.2018 г.
еЕЕДОП28.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения02.08.2018 г.
Протокол 124.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 204.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка ОП 111.09.2018 г.
Договор ОП 111.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 118.01.2019 г.

Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Осъществяване на техническо ръководство при извършване на дейности по преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП), доставено за първи и втори блок на АЕЦ "Белене"

Реф. №: 18ИП-219А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0034


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение27.06.2018 г.
Покана27.06.2018 г.
Приложения27.06.2018 г.
Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП03.08.2018 г.
Протокол от преговори - 17.07.2018 г.11.10.2018 г.
Протокол от преговори - 17.09.2018 г.11.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Договор10.12.2018 г.
Обявление за възложена поръчка10.12.2018 г.
Обявление за приключване на договор 12.02.2021 г.

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи за срок от 3 (три) години"

Реф. №: 18ТП-119А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0033

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.06.2018 г.
Обявление21.06.2018 г.
Документация21.06.2018 г.
ЕЕДОП21.06.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение28.06.2018 г.
еЕЕДОП - нов28.06.2018 г.
Разяснения28.06.2018 г.
Протокол 114.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.09.2018 г.
Протокол 211.10.2018 г.
Протокол 311.10.2018 г.
Доклад на комисията11.10.2018 г.
Решение на СД11.10.2018 г.
Обявление - прекратяване22.10.2018 г.

Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ “Чаира”

Реф. №: 18РП-У50А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0032

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение20.06.2018 г.
Покана20.06.2018 г.
Приложения20.06.2018 г.
Протокол11.07.2018 г.
Протокол от преговори11.07.2018 г.
Доклад на комисията11.07.2018 г.
Решение на СД11.07.2018 г.
Договор07.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка07.08.2018 г.
Допълнително споразумение № 123.11.2018 г.
Обявление за изменение23.11.2018 г.
Допълнително споразумение № 206.06.2019 г.
Обявление за изменение06.06.2019 г.
Обявление за приключване на договор28.10.2019 г.

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно, специално работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД в седем обособени позиции за срок от три години"

Реф. №: 18ТП-519А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0031

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.06.2018 г.
Обявление15.06.2018 г.
Документация15.06.2018 г.
еЕЕДОП15.06.2018 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение25.06.2018 г.
Разяснения28.06.2018 г.
Разяснения06.07.2018 г.
Протокол 125.07.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.08.2018 г.
Протокол 224.08.2018 г.
Протокол 324.08.2018 г.
Доклад на комисията24.08.2018 г.
Решение на СД24.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 6 и 730.08.2018 г.
Обявление - прекратяване на ОП 107.09.2018 г.
Договор - ОП 215.10.2018 г.
Договор - ОП 315.10.2018 г.
Договор - ОП 415.10.2018 г.
Договор - ОП 515.10.2018 г.
Обявление - възлагане на ОП 2, 3, 4 и 515.10.2018 г.
Обявление за приключване на договор01.11.2021 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 211.02.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 311.02.2022 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 511.02.2022 г.

Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни дейности по системи за предотвратяване на пожари и експлозии в обособени позиции"

Реф. №: 18РП-В50А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0029

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.06.2018 г.
Обявление08.06.2018 г.
Документация08.06.2018 г.
еЕЕДОП08.06.2018 г.
Протокол 131.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Обявление - прекратяване01.08.2018 г.

Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции"

Реф. №: 18РП-М50А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0030

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение08.06.2018 г.
Обявление08.06.2018 г.
Документация08.06.2018 г.
еЕЕДОП08.06.2018 г.
Разяснения21.06.2018 г.
Протокол 102.08.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.08.2018 г.
Протокол 227.08.2018 г.
Протокол 327.08.2018 г.
Доклад на комисията27.08.2018 г.
Решение на СД27.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка19.09.2018 г.
Договор ОП119.09.2018 г.
Договор ОП219.09.2018 г.
Договор ОП319.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 105.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 205.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 305.02.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на доклади за оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор"

Реф. №: 18ИП-М50А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.05.2018 г.
Обявление30.05.2018 г.
Документация30.05.2018 г.
еЕЕДОП30.05.2018 г.
График за изпълнение на проект "Рехабилитация на ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура"30.05.2018 г.
График за изпълнение на проект "Рехабилитация на ПАВЕЦ "Чаира"30.05.2018 г.
Протокол 126.06.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения10.07.2018 г.
Протокол 230.07.2018 г.
Протокол 330.07.2018 г.
Решение на СД30.07.2018 г.
Доклад на комисията30.07.2018 г.
Договор30.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка30.08.2018 г.

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки за продажба и покупка на електрическа енергия на НЕК ЕАД"

Реф. №: 18ТП-419А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0027

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.05.2018 г.
Образец на декларация - чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП21.05.2018 г.
Договор24.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка24.07.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в обособени позиции"

Реф. №: 18ИП-250А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.05.2018 г.
Обявление21.05.2018 г.
Документация21.05.2018 г.
еЕЕДОП21.05.2018 г.
Протокол 110.07.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.08.2018 г.
Протокол 221.09.2018 г.
Протокол 321.09.2018 г.
Доклад21.09.2018 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД класиране21.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка06.11.2018 г.
Договор ОП 106.11.2018 г.
Договор ОП 206.11.2018 г.
Договор ОП 306.11.2018 г.
Договор ОП 406.11.2018 г.
Договор ОП 506.11.2018 г.
Договор ОП 606.11.2018 г.
Договор ОП 706.11.2018 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 722.03.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 102.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 502.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 602.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 221.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 321.05.2019 г.
Обявление за приключване на договор - ОП 421.05.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова тръбна линия за подаване на охлаждаща вода на ХГ-1 и ХГ-3, ХГ-2 и ХГ-4 в компенсаторен режим в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 18ИП-В50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0025

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.05.2018 г.
Обявление16.05.2018 г.
Документация16.05.2018 г.
Ценова таблица16.05.2018 г.
Проект16.05.2018 г.
еЕЕДОП16.05.2018 г.
Протокол 125.06.2018 г.
Доклад на комисията25.06.2018 г.
Решение на СД25.06.2018 г.
Обявление - прекратяване26.06.2018 г.

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник"

Реф. №: 18ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0023

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.05.2018 г.
Обявление11.05.2018 г.
Документация11.05.2018 г.
еЕЕДОП11.05.2018 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения26.06.2018 г.
Протокол 131.07.2018 г.
Протокол 231.07.2018 г.
Доклад на комисията31.07.2018 г.
Решение на СД31.07.2018 г.
Договор14.09.2018 г.
Обавление за възложена поръчка - комунални услуги14.09.2018 г.
Обявление за приключване на договор04.07.2019 г.

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на клинов шибър с електрическо задвижване за ХГ2 във ВЕЦ "Бял извор"

Реф. №: 18ИП-150А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2018-0024

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.05.2018 г.
Обявление11.05.2018 г.
Документация11.05.2018 г.
еЕЕДОП11.05.2018 г.
Протокол 112.06.2018 г.
Протокол 209.07.2018 г.
Доклад на комисията09.07.2018 г.
Решение на СД09.07.2018 г.
Обявление за възложена поръчка-комунални услуги17.07.2018 г.
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политика на НЕК ЕАД за личните данни