Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специализирани автомобили, автобуси, специализирана техника и строителна механизация, използвани за нуждите на НЕК ЕАД в 5 (пет) обособени позиции"

Реф. №: 15 РП-М50А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0053

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Решение за промяна20.11.2015 г.
Документация-19.11.2015 г.20.11.2015 г.
Протокол 107.04.2016 г.
Протокол 207.04.2016 г.
Решение на СД на НЕК за прекратяване на процедурата07.04.2016 г.
Решение за прекратяване на процедурата11.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие 25.04.2016 г.

Наименование: „Доставка на резервни полюсни бобини за роторни намотки на генераторите в ПАВЕЦ „Белмекен”

Реф. №: 15ИП-150А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0055

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 06.11.2015 г.
Чертежи 06.11.2015 г.
Решение на СД 22.01.2016 г.
Протокол 22.01.2016 г.
Решение - прекратяване 22.01.2016 г.

Наименование: "Доставка на строителни материали за ремонтни дейности по сгради, собственост на НЕК ЕАД в 4 (четири) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М19А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Протокол № 104.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.01.2016 г.
Протокол № 205.02.2016 г.
Протокол № 305.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнители05.02.2016 г.
Договор поз. 114.03.2016 г.
Договор поз. 214.03.2016 г.
Договор поз. 314.03.2016 г.
Договор поз. 414.03.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.03.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.06.2017 г.

Наименование: „Доставка на съоръжение за подводен оглед с дистанционно управление"

Реф. №: 15ИП-А50А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2015 г.
Обявление16.10.2015 г.
Документация16.10.2015 г.
Разяснения02.11.2015 г.
Протокол 117.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения27.01.2016 г.
Протокол 207.10.2016 г.
Протокол 307.10.2016 г.
Протокол 407.10.2016 г.
Решение на СД07.10.2016 г.
Договор21.11.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие23.11.2016 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Наименование: „Доставка на съоръжения за ОРУ 110 KV и ЗРУ 20 KV към НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ в 4 обособени позиции“

Реф. №: 15ИП-М50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0049

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2015 г.
Обявление15.10.2015 г.
Документация15.10.2015 г.
Отговор на въпроси10.11.2015 г.
Протокол 103.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.02.2016 г.
Протокол 212.03.2016 г.
Протокол 312.03.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД12.03.2016 г.
Договор 07.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие07.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 122.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2