Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на съоръжение за подводен оглед с дистанционно управление"

Реф. №: 15ИП-А50А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2015 г.
Обявление16.10.2015 г.
Документация16.10.2015 г.
Разяснения02.11.2015 г.
Протокол 117.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения27.01.2016 г.
Протокол 207.10.2016 г.
Протокол 307.10.2016 г.
Протокол 407.10.2016 г.
Решение на СД07.10.2016 г.
Договор21.11.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие23.11.2016 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2