Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на масла за ПАВЕЦ „Чайра“, ПАВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“, ВЕЦ „Момина клисура“, ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Кричим“

Реф. №: РП15-050А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0042

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Изпълнение на договор10.03.2016 г.

Наименование: „ Изработка и доставка на шкафове за диференциална защита на шини 110 кV, релейни защити на трансформатор 110/20 кV и доставка на релейни защити за изводи 20 кV - ВЕЦ „Девин“

Реф. №: 15ИП-050А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0043

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Разяснения по чл 29 ал.3 от ЗОП23.09.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти20.11.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Договор26.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор20.04.2016 г.

Наименование: „Доставка на система за автоматизиран мониторинг за следене на премествания на язовирни стени - язовирен район ”Чаира”

Реф. №: 15ИП-160А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0041

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Отговор на въпроси09.10.2015 г.
Протокол № 121.10.2015 г.
Съобщение03.11.2015 г.
Протокол № 218.11.2015 г.
Протокол № 318.11.2015 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите та НЕК ЕАД18.11.2015 г.
Договор15.12.2015 г.
Информации за връщане на гаранции18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Изпълнение на договор07.10.2016 г.

Наименование:„Доставка на резервни части за компресори в  ПАВЕЦ “Чаира”

Реф. №: 15РП-Р50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0038

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП04.09.2015 г.
Информация за отваряне на ценови оферти20.10.2015 г.
Протокол05.11.2015 г.
Протокол 105.11.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол 405.11.2015 г.
Договор12.12.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ21.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.

Наименование:”Доставка на материали за язовирни райони „Благоевград“, „Искър“, „Петрохан“ и ремонтна база „София"”:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали;

Обособена позиция 2 – Доставка на електроматериали;

Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал;

Обособена позиция 4 – Доставка на ВиК материали;

Обособена позиция 5 – Доставка на дървен материал;

Обособена позиция 6 – Доставка на инертни материали;

Обособена позиция 7 – Доставка на бетон;

Обособена позиция 8 – Доставка на смеси възстановяващи  за бетон;

Обособена позиция 9 – Доставка на покривна отводнителна система;

Обособена позиция 10 – Доставка на материали за обзавеждане;

Обособена позиция 11 – Доставка на уплътнения;

Обособена позиция 12 – Доставка на алуминиева дограма

 

Реф. №: 15РП-У60А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0039

Статус: Частично възложена и частично прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Протокол 101.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.10.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 407.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 206.01.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 418.02.2016 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 229.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2