Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:”Доставка на масла за маслено стопанство Предприятие ВЕЦ”:

 

Реф. №: 15РП-У50А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0040

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснение по чл.29,ал.2 от ЗОП14.09.2015 г.
Протокол 106.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти09.10.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Договор17.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции25.11.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.

Наименование: Обновяване на софтуера и кирилизация на управляващата система и нови сензорни тъч панели на ВЕЦ „Девин" и ВЕЦ „Тешел" и доставка на сензорен панел за ХГ-5 на ВЕЦ „Пещера в 3 /три/ обособени позиции"

Реф. №: 15ИП-450А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0034

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Решение прекратяване14.10.2015 г.
Протокол 36 от 12.10.2015 - прекратяване14.10.2015 г.

Наименование: "Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на Предприятие „ВЕЦ" в 13 /тринадесет/ обособени позиции"

Реф. №: 15ПП-450А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0036

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.09.2015 г.
Протокол 102.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 11, 12 и 1305.11.2015 г.
Договор ЛО115.01.2016 г.
Договор ЛО215.01.2016 г.
Договор ЛО315.01.2016 г.
Договор ЛО415.01.2016 г.
Договор ЛО515.01.2016 г.
Договор ЛО615.01.2016 г.
Договор ЛО715.01.2016 г.
Договор ЛО815.01.2016 г.
Договор ЛО915.01.2016 г.
Договор ЛО1015.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 411.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 118.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 1020.03.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справки за извършено плащане03.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 506.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 806.07.2017 г.

Наименование: Изпълнение на проучвателни и проектни услуги за изграждане на геодезически мрежи за контрол на деформациите на производствени сгради и съоръжения, експлоатирани от Предприятие „Водноелектрически централи” на НЕК ЕАД, разделени в пет обособени позиции:

Обособена позиция 1:    ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ „Въча 2”, ВЕЦ „Кричим”, ПАВЕЦ „Орфей”;
Обособена позиция 2:    ВЕЦ „Девин”, ВЕЦ „Тешел”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Устово”;
Обособена позиция 3:    ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Пещера”, ВЕЦ „Алеко”, ВЕЦ „Сестримо”
Обособена позиция 4:    ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Студен кладенец”, ВЕЦ „Кърджали”;
Обособена позиция 5:    ВЕЦ „Левски”, ВЕЦ „Тъжа”

Реф. №: 15ИП-550А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0035

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 123.10.2015 г.
Протокол 202.12.2015 г.
решение на СД НЕК02.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 1,2 и 302.12.2015 г.
решение за прекратяване-ОП 4 и 502.12.2015 г.
Информация за възстановени гаранции18.12.2015 г.

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Чаира“, „Въча“ и „Белмекен“ с обособени позиции

Реф. №: 15РП-Х60А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 109.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения09.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Решение т.105.11.2015 г.
Решение т.305.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 507.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 1007.12.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 518.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1005.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2