Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на съоръжения за ОРУ 110 KV и ЗРУ 20 KV към НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ в 4 обособени позиции“

Реф. №: 15ИП-М50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0049

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2015 г.
Обявление15.10.2015 г.
Документация15.10.2015 г.
Отговор на въпроси10.11.2015 г.
Протокол 103.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.02.2016 г.
Протокол 212.03.2016 г.
Протокол 312.03.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД12.03.2016 г.
Договор 07.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие07.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 122.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2