Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Извършване на обследване и съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. на обекти: ПАВЕЦ „Чаира" и ВЕЦ „Сестримо"

Реф. №: 15ИП-У19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0057

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение19.11.2015 г.
Обявление19.11.2015 г.
Документация19.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.27.11.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2.01.12.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП03.12.2015 г.
Протокол 106.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти19.01.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение СД26.02.2016 г.
Договор06.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор11.01.2017 г.

Наименование: „Доставка на първични съоръжения за ЗРУ 10 и 20 kV" в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на триполюсни вакуумни прекъсвачи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на триполюсни ножови разединители.

Реф. №: 15ИП-050А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0058

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2015 г.
Обявление03.12.2015 г.
Документация03.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП15.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП18.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП21.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.02.2016 г.
Протокол 126.02.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД26.02.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 112.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 211.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.07.2016 г.

Наименование: „Антисеизмично укрепване на силов трансформатор №1 на ВЕЦ „Момина клисура“

Реф. № 15ИП-М50А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.11.2015 г.
Обявление11.11.2015 г.
Документация11.11.2015 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на оферти02.12.2015 г.
Протокол № 118.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения28.01.2016 г.
Протокол № 226.02.2016 г.
Протокол № 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.02.2016 г.
Договор18.03.2016 г.
Информация за възтановени гаранции за участие21.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Изпълнение на договор23.12.2016 г.

Наименование: „Доставка на телефонно оборудване"

Реф. №: 15ИП-450А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Протокол 110.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения10.12.2015 г.
Протокол 226.01.2016 г.
Протокол 326.01.2016 г.
Протокол на СД на НЕК – обявяване класиране26.01.2016 г.
15ИП-450А063 - тел. оборудване08.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Изпълнение на договор05.05.2016 г.

Наименование: „Доставка на 10 (десет) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек."

Реф. №: 15ИП-А19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0051

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Разяснение24.11.2015 г.
Протокол 110.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения06.01.2016 г.
Протокол 218.01.2016 г.
Протокол 318.01.2016 г.
Решение на СД за избор на изпълнител18.01.2016 г.
Договор11.02.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие12.02.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Изпълнение на договор10.06.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2