Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

„Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Анализ на ефекта от Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" - сграда гр. Белово, язовирен район "Чаира"

Реф. №: 19ИП-560А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093107


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.10.2019 г.
Условия за участие04.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на ново задвижване на 1 фаза на (МП) 400 kV"

Реф. №: 19ИП-050А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9092123


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.09.2019 г.
Условия за участие03.09.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти19.09.2019 г.

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-У50А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091465


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.08.2019 г.
Условия за участие15.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.09.2019 г.
Протокол02.10.2019 г.

Наименование: "Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства и специализирана техника, използвани от НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ТП-419А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091441


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.08.2019 г.
Условия за участие14.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти02.09.2019 г.
Протокол07.10.2019 г.

Наименование: "Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091154


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.08.2019 г.
Условия за участие07.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.08.2019 г.
Протокол30.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на бетонови платна по деривация "Ханово - Скалица"

Реф. №: 19РП-060А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091121


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.08.2019 г.
Условия за участие06.08.2019 г.
Приложение06.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.08.2019 г.
Протокол20.09.2019 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 19ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091075


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2019 г.
Условия за участие05.08.2019 г.
Разяснения14.08.2019 г.
Съобщение - прекратяване28.08.2019 г.

Наименование: „Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19ИП-В50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090388


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява17.07.2019 г.
Условия за участие17.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.08.2019 г.
Протокол24.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир "Голям Беглик"

Реф. №: 19РП-Т60А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090176


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.07.2019 г.
Условия за участие11.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.07.2019 г.
Протокол07.08.2019 г.
Договор24.09.2019 г.

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно – компенсаторни връзки на сферичните шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090046


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.07.2019 г.
Условия за участие08.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.07.2019 г.
Протокол05.08.2019 г.
Договор - ОП 104.09.2019 г.
Договор - ОП 204.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на покривна конструкция на машинна зала във ВЕЦ "Въча 1"

Реф. №: 19РП-450А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089922


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти01.08.2019 г.
Протокол10.09.2019 г.

Наименование: "Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 19РП-450А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089908


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти31.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол02.09.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-У19А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089837


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.
Договор - ОП 112.09.2019 г.
Договор - ОП 212.09.2019 г.
Договор - ОП 312.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-260А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089843


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти25.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол21.08.2019 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване"

Реф. №: 19АС-В19А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089674


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява27.06.2019 г.
Условия за участие27.06.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.
Договор08.10.2019 г.

Наименование: "Довършителни строителни работи – ПАВЕЦ "Чаира" – сграда до технически архив"

Реф. №: 19ИП-У50А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089657


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява26.06.2019 г.
Условия за участие26.06.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти31.07.2019 г.
Протокол28.08.2019 г.

Наименование: "Рехабилитация на тръбопровод във ВЕЦ "Троян 1"

Реф. №: 19ИП-050А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090195


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява24.06.2019 г.
Условия за участие24.06.2019 г.
Разяснения05.07.2019 г.
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти11.07.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.

Наименование: "Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции":
Обособена позиция 1: "Ремонт и АКП на 9 броя клапи и щитове на яз. "Студен кладенец"
Обособена позиция 2: "Полагане на антикорозионно покритие (АКП) на Нова водна кула при ПС "Ханово", Язовирен район "Овчарица"

Реф. №: 19РП-260А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089473


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява21.06.2019 г.
Условия за участие21.06.2019 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти15.07.2019 г.
Протокол30.08.2019 г.

Наименование: "Доставка на електродомакински уреди за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-060А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089092


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.06.2019 г.
Условия за участие11.06.2019 г.
Протокол10.07.2019 г.
Договор - ОП 107.08.2019 г.
Договор - ОП 207.08.2019 г.
Договор - ОП 307.08.2019 г.
Договор - ОП 407.08.2019 г.
Договор - ОП 507.08.2019 г.
Договор - ОП 607.08.2019 г.
Договор - ОП 707.08.2019 г.
Договор - ОП 807.08.2019 г.
Договор - ОП 907.08.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на антифриз, спирачна...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Осигуряване на самолетни билети и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на прекъсвачи и резервни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на релейни защити в...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук