Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...
ОБЯВЛЕНИЕ

Цената, по която НЕК, в качеството си на обществен...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на видеоконферентна система за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“

Реф. №: 20ИТ-М19А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9097837

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява31.03.2020 г.
Условия за участие31.03.2020 г.
Проект на договор31.03.2020 г.

Наименование: „Доставка на консервационни и лаково-бояджийски материали за преконсервация на доставеното оборудване с дълъг цикъл на производство (ОДЦП) на площадка Белене“

Реф. №: 20ИП-У19А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9097456

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.03.2020 г.
Условия за участие06.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти19.03.2020 г.

Наименование: „Замяна на пофазен трансформатор, фаза „В“ от СТ-2 с наличен резервен“ в ПАВЕЦ „Белмекен“

Реф. №: 20ИП-250А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9097456

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.03.2020 г.
Условия за участие05.03.2020 г.
Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти17.03.2020 г.
Разяснения19.03.2020 г.
Информация за удължаване срока за получаване на оферти20.03.2020 г.

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции"

Реф. №: 19ФС-419А082

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9095725


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.01.2020 г.
Условия за участие07.01.2020 г.
Разяснения10.01.2020 г.
Протокол05.03.2020 г.

Наименование: "Доставка на природен газ за отопление на административна сграда на НЕК ЕАД в гр. Белово за отоплителни сезони 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 година"

Реф. №: 19ТП-В60А068


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.11.2019 г.
Техническа спецификация04.11.2019 г.
Приложения04.11.2019 г.
Протокол11.11.2019 г.
Договор27.11.2019 г.

Наименование: Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" - сграда гр. Белово, язовирен район "Чаира"

Реф. №: 19ИП-560А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093880


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.10.2019 г.
Условия за участие04.10.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти25.10.2019 г.
Протокол02.12.2019 г.
Договор05.02.2020 г.

Наименование: "Реконструкция на сграда №6, язовирен район "Батак"

Реф. №: 19ИП-Т60А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9093062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.10.2019 г.
Условия за участие02.10.2019 г.
Протокол31.10.2019 г.
Договор22.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на ново задвижване на 1 фаза на (МП) 400 kV"

Реф. №: 19ИП-050А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9092123


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява03.09.2019 г.
Условия за участие03.09.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти19.09.2019 г.
Протокол20.11.2019 г.

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатична и вентилационна техника в обособени позиции"

Реф. №: 19ТП-У50А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091465


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява15.08.2019 г.
Условия за участие15.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти05.09.2019 г.
Протокол02.10.2019 г.
Договор - ОП 106.11.2019 г.

Наименование: "Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства и специализирана техника, използвани от НЕК ЕАД"

Реф. №: 19ТП-419А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091441

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява14.08.2019 г.
Условия за участие14.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти02.09.2019 г.
Протокол07.10.2019 г.
Договор - ОП 127.11.2019 г.
Договор - ОП 227.11.2019 г.
Договор - ОП 327.11.2019 г.
Договор - ОП 427.11.2019 г.

Наименование: "Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ "Чаира"

Реф. №: 19ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091154


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява07.08.2019 г.
Условия за участие07.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти30.08.2019 г.
Протокол30.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на бетонови платна по деривация "Ханово - Скалица"

Реф. №: 19РП-060А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091121


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява06.08.2019 г.
Условия за участие06.08.2019 г.
Приложение06.08.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти16.08.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти21.08.2019 г.
Протокол20.09.2019 г.
Договор01.11.2019 г.

Наименование: "Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие "Водноелектрически централи"

Реф. №: 19ИП-050А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9091075


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява05.08.2019 г.
Условия за участие05.08.2019 г.
Разяснения14.08.2019 г.
Съобщение - прекратяване28.08.2019 г.

Наименование: „Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: 19ИП-В50А024

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090388


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява17.07.2019 г.
Условия за участие17.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти27.08.2019 г.
Протокол24.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир "Голям Беглик"

Реф. №: 19РП-Т60А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090176


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява11.07.2019 г.
Условия за участие11.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти26.07.2019 г.
Протокол07.08.2019 г.
Договор24.09.2019 г.

Наименование: "Изработване и доставка на заготовки и материали за изработване на демонтажно – компенсаторни връзки на сферичните шибъри на ХГ1 и ХГ2 във ВЕЦ "Момина клисура" в обособени позиции"

Реф. №: 19РП-350А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9090046


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява08.07.2019 г.
Условия за участие08.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти24.07.2019 г.
Протокол05.08.2019 г.
Договор - ОП 104.09.2019 г.
Договор - ОП 204.09.2019 г.

Наименование: "Ремонт на покривна конструкция на машинна зала във ВЕЦ "Въча 1"

Реф. №: 19РП-450А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089922


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти01.08.2019 г.
Протокол10.09.2019 г.

Наименование: "Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ "Видима"

Реф. №: 19РП-450А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089908


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява04.07.2019 г.
Условия за участие04.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти31.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол02.09.2019 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на климатици в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-У19А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089837


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Протокол06.08.2019 г.
Договор - ОП 112.09.2019 г.
Договор - ОП 212.09.2019 г.
Договор - ОП 312.09.2019 г.

Наименование: "Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие "Язовири и каскади" в обособени позиции"

Реф. №: 19ИП-260А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9089843


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обява02.07.2019 г.
Условия за участие02.07.2019 г.
Съобщение - отваряне на оферти25.07.2019 г.
Информация - удължаване срока за получаване на оферти08.08.2019 г.
Протокол21.08.2019 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на комуникационна и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Избор на борсов...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: Доставка на лицензиРеф. №:...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на метали, метални профили,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: Доставка на тръби, фланци и фасонни...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2

Можете да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни тук