Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-719А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.03.2016 г.
Договор14.04.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ15.02.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справки за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.

Наименование: Открита процедура, за сключване на рамково споразумение в две обособени позиции с предмет:

Обособена позиция 1: Ремонт на повдигателните съоръжения, използвани в Предприятие „Водноелектрически централи“;

Обособена позиция 2: Ремонт на три броя кранове в ХТК по каскада „Арда“, подрайон „Кърджали“;

Реф. №: 15РП-550А079

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0005

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.03.2016 г.
Обявление02.03.2016 г.
Документация02.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП20.04.2016 г.
Решение за промяна22.04.2016 г.
Протокол 112.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.05.2016 г.
Протокол 223.06.2016 г.
Протокол 323.06.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД23.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП123.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП223.06.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранции за участие08.07.2016 г.

Наименование:”Доставка на автомобили за нуждите на НЕК ЕАД в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1:  „Доставка на 6 (шест) броя леки автомобили, тип "SUV" или еквивалент“

Обособена позиция № 2: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с висока проходимост“

Обособена позиция № 3: „Доставка на 3 (три) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек“

Реф. №: 16ИП-419А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0003

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.03.2016 г.
Обявление01.03.2016 г.
Документация01.03.2016 г.
Решение_промяна15.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП17.03.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.04.2016 г.
Протокол 115.04.2016 г.
Протокол 215.04.2016 г.
Протокол 315.04.2016 г.
Решение СД – класиране15.04.2016 г.
Договор Л0126.04.2016 г.
Договор Л0226.04.2016 г.
Договор Л0326.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 110.06.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 210.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 312.09.2016 г.

Наименование: "Обновяване на софтуера, кирилизация на управляващата система и нови сензорни тъч панели за ВЕЦ „Девин” и ВЕЦ „Тешел”

Реф. №: 16ИП-150А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0004

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.03.2016 г.
Решение на СД25.05.2016 г.
Протокол25.05.2016 г.
Доклад25.05.2016 г.
Договор01.07.2016 г.
Освобождаване на гаранция за участие01.07.2016 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Изпълнение на договор21.04.2017 г.

Наименование: ”Доставка на комуникационна техника за реконструкция на VoIP инфраструктура"

Реф. №: 15ИП-460А080

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0002

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение09.02.2016 г.
Обявление09.02.2016 г.
Документация09.02.2016 г.
Решение за промяна17.02.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП19.02.2016 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП22.02.2016 г.
Протокол 115.03.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения22.03.2016 г.
Протокол 215.04.2016 г.
Протокол 315.04.2016 г.
Решение СД – класиране15.04.2016 г.
Договор - ОП 112.05.2016 г.
Договор - ОП 312.05.2016 г.
Договор - ОП 225.05.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 115.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 315.07.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.09.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 212.09.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2