Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за нуждите на НЕК ЕАД с 11 обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М50А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0046

Статус: Частично възложена / прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Отговор на въпроси06.10.2015 г.
Отговор на въпроси12.10.2015 г.
Отговор на въпроси13.10.2015 г.
Отговор на въпроси15.10.2015 г.
Отговор на въпроси16.10.2015 г.
Протокол №105.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.11.2015 г.
Протокол №202.12.2015 г.
Протокол №302.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител02.12.2015 г.
Договор поз. 126.01.2016 г.
Договор поз. 226.01.2016 г.
Договор поз. 326.01.2016 г.
Договор поз. 626.01.2016 г.
Договор поз. 726.01.2016 г.
Договор поз. 826.01.2016 г.
Договор поз. 1126.01.2016 г.
Договор поз. 1011.02.2016 г.
Договор поз. 911.02.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие11.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение15.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 616.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 816.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1116.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 129.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 329.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 729.03.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 1029.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Връщане на гаранции за изпълнение - 2 бр.18.04.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 920.04.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Изпълнение на договор поз. 227.06.2016 г.

Наименование: "РЕМОНТ НА РЕМОНТНИТЕ  ЗАТВОРИ НА ОСНОВНИТЕ ИЗПУСКАТЕЛИ НА ЯЗОВИР „ИСКЪР“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ИСКЪР"

Реф. №: 15РП-560А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
01 ПЛАН НА ПРЕЛИВНИЦИТЕ В БЛОКОВЕ 10 И 1125.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ 325.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ25.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 125.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 225.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 325.09.2015 г.
04 УПЛЪТНЕНИЕ КЪМ ВОДНА СТРАНА РЗ ОИ25.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 125.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 225.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ25.09.2015 г.
Отговор на въпрос07.10.2015 г.
Разяснения29.10.2015 г.
Протокол 116.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти05.01.2016 г.
Протокол 222.01.2016 г.
Протокол 322.01.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.01.2016 г.
Договор14.03.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие18.03.2016 г.
Договор за подизпълнител 112.04.2016 г.
Договор за подизпълнител 212.04.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.

Наименование: „Ремонт на силови трансформатори за ПАВЕЦ „Белмекен", ВЕЦ „Алеко" и ВЕЦ „Девин" с обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Ремонт на силов трансформатор СТ5 83MVA в ПАВЕЦ „Белмекен".
Обособена позиция 2 - Ремонт на 2 броя силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко".
Обособена позиция 3 - Ревизия на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин".
Обособена позиция 4 - Подмяна на маслоохладителите на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин"

Реф. №: 15ИП-250А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0047

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Чертежи25.09.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП15.10.2015 г.
Протокол 125.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения25.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения01.12.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Решение прекратяване15.12.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за участие04.01.2016 г.
Договор Л0209.05.2016 г.
Договор Л0309.05.2016 г.
Възстановени гаранции за участие16.05.2016 г.
Решение на СД - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Решение - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.02.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.02.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 319.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 321.07.2017 г.

Наименование: „Доставка на материали за язовирен район „Александър Стамболийски с 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-460А067

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0044

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.09.2015 г.
Обявление17.09.2015 г.
Документация17.09.2015 г.
Протокол за прекратяване05.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 1 и 205.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 305.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили и мотоциклети и гуми за специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 15ТП-413А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.09.2015 г.
Обявление17.09.2015 г.
Документация02.10.2015 г.
Решение промяна02.10.2015 г.
Протокол 102.11.2015 г.
Отваряне на ценови предложения11.11.2015 г.
Протокол 203.12.2015 г.
Протокол 303.12.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване03.12.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 203.12.2015 г.
Договор №15ТП-413А00120.01.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ18.04.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ18.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ16.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ04.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ17.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ17.03.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справки за извършено плащане12.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2018 г.
Справка за извършено плащане24.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ20.02.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2