Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А0171

В 14 часа на 28.03.2014г. в НЕК ЕАД - ет. VІ ще се отварят ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Увеличаване на пропусквателната способност на водовземното съоражение на р.Соколица водохващане Соколица/ - инженеринг, язовирен район "Розов кладенец", реф.№ 13ПП-Х60А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Сключен договор16.02.2015г.
Справка за извършено плащане14.11.2014г.

Открита процедура, реф. №13ИП-450А031 по ЗОП с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница";
Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски

10:00 часа на 21.03.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница"; Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски", Реф. №13ИП-450А031.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ НА НЕК ЕАД В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА ):
Обособена позиция №1: Въоръжена охрана от един пост на язовирна стена „Белмекен“
Обособена позиция №2: Въоръжена охрана от един пост и един автопатрул на обектите от каскада „Баташки водносилов път“
Обособена позиция №3: Въоръжена охрана от три поста в язовирен район „Родопи на каскада „Доспат – Въча“
Обособена позиция № 4: Въоръжена охрана от три поста на обекти от язовирен район „Овчарица“ и язовирен район „Розов кладенец“, реф.№13ТП-260А020.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Уведомление за отваряне на ценови предложения  

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2