Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕТКА НА ЛЯВ ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „КЪРДЖАЛИ“

Реф. №: 16ИП-560А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0020

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление15.04.2016 г.
Решение15.04.2016 г.
Документация15.04.2016 г.
разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП12.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-00.00.00.00.00-00-L 10112.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.00.00.00.00-00-R 10012.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-01.01.00.00.00-00-R 9812.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.00.00.00.00-00-L 9912.05.2016 г.
PIA15-P117-MK-D-02.01.00.00.00-00-L 9712.05.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП16.05.2016 г.
Протокол 101.07.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 210.09.2016 г.
Протокол 310.09.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД10.09.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие30.09.2016 г.
Договор07.06.2017 г.
информация за освобождаване на гаранции за участие12.06.2017 г.
Допълнително споразумение17.10.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Изпълнение на договор12.01.2018 г.

Наименование: „Доставка на предпазно и работно, специално работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“

Реф. №: 15ПП-А19А083

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0015

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.04.2016 г.
Обявление13.04.2016 г.
Документация13.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 227.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 203.05.2016 г.
Протокол 117.06.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 208.08.2016 г.
Протокол 308.08.2016 г.
Решение СД08.08.2016 г.
Решение прекратяване ОП 608.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие31.08.2016 г.
Договор - ОП 131.08.2016 г.
Договор - ОП 331.08.2016 г.
Договор - ОП 731.08.2016 г.
Договор OП 219.09.2016 г.
Договор ОП 419.09.2016 г.
Договор ОП 519.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане10.04.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справка за извършено плащане29.08.2017 г.
Справка за извършено плащане05.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Справки за извършено плащане10.10.2017 г.
Справки за извършено плащане25.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 206.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 509.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 709.11.2017 г.

Наименование: “Доставка на масла за маслено стопанство Предприятие “Водноелектрически централи”

Реф. №: 16РП-У50А007

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0014

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Договор11.05.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Изпълнение на договор26.06.2017 г.

Наименование: „Доставка на материали и консумативи, съгласно проект за II-ри етап на разширение на ОРУ 220/110 kV – ВЕЦ „Девин“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на табла в командна зала и предкилийни шкафове
Обособена позиция 2: Доставка на първично оборудване за килии в ЗРУ 20 kV, включващо прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори.
Обособена позиция 3: Доставка на ел. табла, материали и осветителни тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели

Реф. №: 16ИП-У50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0013

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Обявление07.04.2016 г.
Документация07.04.2016 г.
Приложения към ТС07.04.2016 г.
Протокол 102.06.2016 г.
Протокол 203.08.2016 г.
Решение на СД03.08.2016 г.
Решение - прекратяване03.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции“

Реф. №: 16ИП-М50А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0011

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.04.2016 г.
Обявление06.04.2016 г.
Документация06.04.2016 г.
Отговор на въпрос11.04.2016 г.
Отговор на въпрос25.04.2016 г.
Протокол 117.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения13.06.2016 г.
Решение на СД07.07.2016 г.
Протокол 207.07.2016 г.
Протокол 307.07.2016 г.
Договор - ОП 124.08.2016 г.
Договор - ОП 224.08.2016 г.
Договор - ОП 324.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 114.10.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 119.10.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 121.10.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 2 и 330.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 306.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 215.12.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 218.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2