Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Открита процедура, за сключване на рамково споразумение в две обособени позиции с предмет:

Обособена позиция 1: Ремонт на повдигателните съоръжения, използвани в Предприятие „Водноелектрически централи“;

Обособена позиция 2: Ремонт на три броя кранове в ХТК по каскада „Арда“, подрайон „Кърджали“;

Реф. №: 15РП-550А079

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0005

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.03.2016 г.
Обявление02.03.2016 г.
Документация02.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП20.04.2016 г.
Решение за промяна22.04.2016 г.
Протокол 112.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.05.2016 г.
Протокол 223.06.2016 г.
Протокол 323.06.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД23.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП123.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП223.06.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранции за участие08.07.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2